Udviklings- og markedsføringspuljen

Der er uddelt økonomisk støtte fra Udviklings- og Markedsføringspuljen.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har på deres møde den 15. august besluttet at støtte følgende projekter med midler fra Udviklings- og markedsføringspuljen:

Udvikling og markedsføring af Dark Sky Event 2018 fik tildelt 60.000 kr.

Udvikling af aktiviteter og organisatorisk støtte til handelsstandsforeningerne i Stege og Præstø. House of Møn modtager 300.000 kr. og handelsstandsforeningen i Præstø modtager 200.000 kr. 

Afdeling for Dagtilbud og Skoler modtager 33.000 kr. i støtte til sammen med Danmarks Radio at afholde et arrangement om digital dannelse på Panteren for samtlige 8. – 10. klasses elever i kommunen. Forud for arrangementet har eleverne arbejdet 4 – 6 uger med medieproduktion og digital dannelse.

Møns hallerne modtog støtte på 49.000 kr. til at afvikle eSport Tour 2018, hvor computerspillere fra hele landet deltager i eventen. Eventen afholdes sammen med en lang række lokale uddannelsesinstitutioner og sponsorer, hvor ambitionen på sigt er at skabe en særlig digital platform (eArena) for spilmiljøet i Vordingborg Kommune.  

Der blev bevilget 150.000 kr. til en event, der skal fejre Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019. Eventen er en del af en national fejring, der finder sted sammen med Estland, Kongehuset og Københavns Kommune.