Udviklingsprojekter skal styrke lokaløkonomi

ØPU har støttet to projekter som kan give lokaløkonomisk omsætning.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ser en ny udvikling i de projekter, der støttes med LUP-midler.

Der tænkes fra lokalområdernes side nu i højere grad på, at projekterne gerne skal medvirke til at skabe en eller anden form for lokaløkonomisk omsætning, som er en forudsætning for områdeudvikling.

Således har udvalget på deres møde den 22. marts bevilget støtte til to spændende projekter fra LUP-puljen, der begge kan medvirke til skabe lokal økonomisk omsætning.

Det ene er Vestmøn Lokalråd, der i samarbejde med Stege og Omegns Lokalråd og Møn.nu har taget initiativ til at etablere en prøvebolig i Damme-Askeby.

Formålet er at invitere Københavnere til at bo i en landsby på prøve, for at se om de kan forlige sig med livet ’på landet’.

Samarbejdspartnerne mener, at det kan være vigtigt at have prøvet tingene af inden man sælger sin lejlighed i byen og investerer i eget hus for f.eks. at leve en iværksætterdrøm ud på Møn.

Udvalget har endvidere støttet teaterforeningen H.C. Andersens Verden på Jungshoved ved Præstø, der ønsker at starte og markedsføre et talentudviklingsprogram i hele Danmark.

Talentudviklingsprogrammet køres igennem en internat teatercamp for unge til sommer. Til campen skal der bl.a. hyres professionelle lyd- og lysfolk til at bistå teaterforeningen, så talentudviklingen kan ske under professionelle forhold.

Ungecampen afsluttes med at deltagerne præsenterer deres nye kundskaber og færdigheder bl.a. med opførelser i teaterparken H.C. Andersen Verden.