Udviklingspulje til folkeoplysning

Udviklingspuljen til folkeoplysning er igen åben for ansøgninger.

Så er det igen muligt at ansøge Folkeoplysningsrådets udviklingspulje.

Puljen kan søges af alle foreninger, organisationer, selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner der ønsker at arbejde for at gennemføre projekter med folkeoplysende sigte.

Der kan gives tilskud til udviklingsarbejder i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i folkeoplysningsloven.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2017.

Læs mere på vordingborg.dk