Unge udfordrer politikerne på klimapolitikken

Stilles på Folkemøde Møn overfor de unges vision. Vil de gribe den?

Vordingborg Kommune sætter fokus på det lokale klima og de unges ønsker til det, når der den 23. og 24. august afholdes Folkemøde Møn i Stege. Det sker i Vordingborg Kommunes debattelt på Gåsetorvet for enden af Storegade i Stege.

Allerede fredag den 23. august kl.12 tages der hul på det lokale klima med en workshop, hvor unge udarbejder en klimavision, og giver deres mening til kende omkring, hvordan kommunen bør prioritere klimaindsatsen. En ung klimaforsker vil som moderator hjælpe de unge under udarbejdelsen af klimavisionen, og samtidig vil en grafisk facilitator sætte billeder på deres vision.

Lørdag den 24 august kl. 11 får de unge så en direkte stemme i den politiske debat, idet Klima- og Miljøudvalget sammen med borgmester Mikael Smed præsenteres for de unges klimabudkab til kommunalbestyrelsen. Derefter er der debat, hvor kommunalpolitikerne bliver udfordret på og skal forholde sig til de unges klimavision. Debatleder er TV2 Øst-journalist Ivan Nielsen.

Borgmester Mikael Smed håber, at mange vil møde op og deltage i lørdagens debat med Klima- og Miljøudvalget.

”Vi ved, at klimaet fylder meget i manges bevidsthed og heldigvis da. Og vi skal også hele tiden huske på, at fremtiden er de unges, og at det er dem og deres børn, som står med de klimaproblemer, som vi andre har været med til at skabe. Derfor er det eneste ansvarlige i forhold til de unge, at vi alle tager handsken op og gør noget. Det gælder også Kommunalbestyrelsen. For når de unge arbejder konstruktivt med en vision for vores lokale klima, så har vi som kommunalbestyrelse selvfølgelig også en forpligtelse til at tage deres budskab alvorligt og gå konstruktivt ind i debatten,” siger Mikael Smed.