Valdemarsgade lukkes fra 15. juli til 7. august

Krydset ved Valdemarsgade og Badstuegade i Vordingborg forbedres.

Trafikforholdene i krydset Valdemarsgade og Badstuegade i Vordingborg midtby skal nu forbedres. Når arbejdet er afsluttet vil forholdene for både bløde trafikanter og bilister blive væsentligt forbedret.

Vejkrydset ved Valdemarsgade og Badstuegade i Vordingborg midtby skal forbedres og gøres mere sikkert for både bløde trafikanter og bilister. Valdemarsgade bliver derfor lukket midlertidigt fra den 15. juli. Det var meningen at lukningen skulle vare til søndag den 4. august, men nu bliver det onsdag den 7. august, at Valdemarsagde er helt køreklar igen.

Vejkrydset ved Valdemarsgade og Badstuegade i Vordingborg har længe været en trafikal udfordring. Bilister som kommer kørende ad Valdemarsgade skal i dag holde tilbage for de fodgængere, cyklister og bilister, som kommer ud fra sidegaden Badstuegade. Det er ikke alle bilister, som har været opmærksomme på dette forhold, hvilket har skabt flere uheld de seneste år i det trafikerede kryds midt i Vordingborg by.

Vigepligtsforholdene bliver derfor nu ændret, så vejkrydset Valdemarsgade/Badstuegade fremover bliver et almindeligt T-kryds.Det betyder, at man fremover ikke har vigepligt for trafik fra Badstuegade, hvis man kommer kørende ad Valdemarsgade. Samtidig flyttes den eksisterende fodgængerovergang 60 meter mod øst på Valdemarsgade, så overgangen kommer til at ligge mellem det nye Borgercenter og Vordingborg Rådhus. Det nye fodgængerfelt bliver en kombination af en rød hævet flade og en fodgængerovergang og vil tilgodese adgangen til og fra det nye Borgercenter, hvilket også er en del af den generelle byplanlægning og projektet ”De Røde Løbere”.

Formand for Udvalget for Plan og Teknik Michael Larsen ser frem til, at forholdene for fodgængere og trafikanter bliver bedre i Valdemarsgade: ”Vi er nok mange, som har oplevet de misforståelser som hurtigt kan opstå i det kryds, fordi bilister, som ikke er vant til at køre ad Valdemarsgade, godt kan blive overrasket over de lidt utraditionelle vigepligtsforhold. Det har derfor også længe været et stærkt ønske fra lokale borgere, at forholdene blev forbedret, så trafikken gennem Valdemarsgade kan afvikles mere glildende og sikkert. Efter at Kvickly er flyttet fra Rådhustorvet, er der heller ikke den samme trafik af fodgængere fra Rådhustorvet over Valdemarsgade til Badstuegade. Så det giver rigtig god mening, at vi i stedet for etablerer et nyt fodgængerfelt ud for det nye Borgercenter og dermed skaber en bedre sammenhæng mellem rådhuset, Borgercenteret og Algade” siger Michael Larsen.

Arbejdet med at forbedre vejkrydset i Vordingborg midtby vil også medføre, at fliser, heller og gamle gadelamper skal fjernes. Det samme gælder for den store betonplade, som ligger under den nuværende belægning i Valdemarsgade. Inden arbejdet påbegyndes, vil der blive opsat skilte som gør opmærksom på, at der er omkørsel rundt om rådhuset via Vognmandsmarken og Vævergangen. Den offentlige trafik i Valdemarsgade vil også blive berørt af arbejdet.