Vandkunsten i Stege

Den nye vandkunst på Stege Torv forventes færdig til Skt. Hans Aften og du kan godt glæde dig til resultatet.

Afdelingen for Trafik, Park og Havne gik den 7. juni 2017 igang med anlægget af den nye vandkunst på Stege Torv, og du kan godt glæde dig til resultatet. Vandkunsten forventes at være færdig omkring Skt. Hans aften. 

Entreprenøren har nu fjernet den eksisterende belægning, og er i gang med at lægge rør og bundopbygning. Anlægget kobles til den eksisterende pumpebrønd på torvet.

Planen er, at Vandkunsten skal være færdig omkring Skt. Hans aften. Herefter vil vandkunsten fungere som en helt særlig attraktion i Stege.

Anlægsprisen er godt 600.000 kr. eks. moms. Hvoraf Lions Møn har sponsoreret projektet med 100.000 kr.

Takket være et fantastisk samarbejde med lokale interessenter, som Møn Handelsstandsforening, Stege og Omegns Lokalråd samt Lions Møn, så er det blevet muligt at anlægge den nye vandkunst.