Vejarbejderne i Mern nærmer sig sin afslutning

Beboerne kan snart køre på veje med nyt slidlag.

Mern har gennem en årrække trængt til nyt slidlag på vejene, men af hensyn til de netop afsluttede kloakeringsarbejder har den nye asfalt ladet vente på sig.

Dertil har der igennem de sidste år været udført anlægsarbejder i ”bymidten” omkring købmanden. Der har været fokus på byfornyelse med nye træer og større staudebede.

I sommeren 2018 er arbejdet med det nye Bytorv blevet afsluttet, her er anlagt nye plantebede i krydset Lilliendalsvej/Ørslevvej der tilplantes når vækstsæsonen slutter i oktober.

Efter anlæg af bedre vejafvanding i august, er de sidste anlægsarbejder i gang. Her sættes nye kantsten på Lilliendalsvej og på ulige side er arbejdet afsluttet og klar til asfalt på fortovet. Det er forventningen af asfaltarbejderne på fortovene påbegyndes i starten af oktober.

I disse dage arbejdes der på højtryk med at få sat de sidste kantsten på lige side, mellem Stationsvej og Stadionvej. Der er fart på anlægsarbejdet med kantsten og det er forventningen at det er afsluttet i staten af oktober

Som afslutning på de mange opgravninger vil der snarest muligt blive udlagt nyt slidlag på Lilliendalsvej.

I 2019/2020 ser Vordingborg Kommune frem til at tage hul på arbejdet med ”Byparken”, der anlægges ved siden af købmanden. Forvaltningen er godt gang i planerne med regnbede, staudebede og opholdssteder.