Velkommen til nye værnepligtige

Den 28. august byder borgmester Michael Seiding Larsen de værnepligtige på Vordingborg kaserne velkommen.

En mere end 100-årig tradition i Vordingborg Kommune fastholdes, når de nye værnepligtige på Vordingborg kaserne mandag den 28. august bydes velkommen til kommunen. Det sker ved et arrangement på STARS. Ved arrangementet vil borgmester Michael Seiding Larsen holde velkomsttale, hvorefter Kultur- og fritidskonsulenten vil fortælle om Vordingborg Kommunes mange tilbud på kultur- og fritidsområdet.

Den 1. august ankom 35 nye værnepligtige til Vordingborg Kaserne, 8 kvinder og 27 mænd. Her skal de under deres fire måneders værnepligt gennemføre Hærens basisuddannelse ved 4. Nationale støttebataljon under Trænregimentet.

Program 

Tid: Mandag den 28. august 2015 kl. 17.30 - 18.30

Sted: STARS (Algade 84, Vordingborg)

17.00      Afmarch fra Vordingborg kaserne med Prins Jørgens Garde

17.30      Ankomst STARS

17.35      Borgmester Michael S Larsen byder velkommen

17.45      Underholdning ved Vordingborg Musikskole

18.00      Information om Vordingborg ved Kultur- og fritidskonsulenten

18.10      Underholdning ved Vordingborg Musikskole

18.20      Afslutning ved Bataljonschefen

Der udleveres et let traktement til gæsterne ved ankomsten, som medbringes og nydes stående under arrangementet.