Velkomst til nye værnepligtige

Mandag den 19. februar bydes de nye værnepligtige på Vordingborg kaserne velkommen.

En mere end 100-årig tradition i Vordingborg Kommune fastholdes, når de nye værnepligtige på Vordingborg kaserne mandag den 19. februar bydes velkommen til kommunen.

Det sker ved et arrangement på STARS. Ved arrangementet vil borgmester Mikael Smed holde velkomsttalen, hvorefter Kultur- og fritidskonsulenten vil fortælle om Vordingborg Kommunes mange tilbud på kultur- og fritidsområdet. For at sætte den gode stemning vil Prins Jørgens Garde følge de værnepligtige fra kasernen til Stars og på selve Stars vil Musikskolens velklingende band La Charanga underholde.

Denne gang er der 38 nye værnepligtige, 32 mænd og seks kvinder, som skal aftjene deres værnepligt ved Vordingborg garnision i fire måneder, mens de gennemfører ”hærens basisuddannelse. Efter basisuddannelsen har de mulighed for at søge ind på hærens reaktionsstyrkeuddannelse og for dem der erklæres egnet at søge ind på den grundlæggende sergentuddannelse.

PROGRAM FOR "SOLDATERVELKOMST"

Tid:        Mandag den 19. februar 2018 kl. 17.00 - 18.00

Sted:      STARS (Algade 84, Vordingborg)

16.30     Afmarch fra Vordingborg kaserne ført af Prins Jørgens Garde

17.00     Ankomst STARS

17.05     Borgmester Mikael Smed byder velkommen

17.15     Underholdning ved Vordingborg Musikskole

17.30     Information om Vordingborg ved Kultur- og fritidskonsulenten

17.40     Underholdning ved Vordingborg Musikskole

17.50     Afslutning ved Bataljonschefen

Der udleveres et let traktement til gæsterne ved ankomsten, som medbringes og nydes stående under arrangementet.