Vi er klar til vinteren

Vordingborg Kommunes vinterberedskab trådte i kraft den 1. oktober.

Selvom det ikke er lang tid siden, at vi havde dage med tocifrede varmegrader, har Vordingborg Kommunes vinterberedskab siden den 1. oktober været klar til at rykke ud.

Vordingborg Kommunes vinterberedskab består af bl.a. medarbejdere, der fungerer som vintervagter, hvor hver har vagt en uge ad gangen. Vintervagten står til rådighed døgnet rundt, i den uge vedkommende har vagt. Vintervagten vurderer bl.a. hvornår beredskabet skal sættes ind, hvor mange køretøjer, der skal sættes og styrer samtidig alle køretøjer, der er kaldt ud.

Derudover består beredskabet af eksterne entreprenører, der sørger for at vejene ryddes og saltes. Kommunens egne driftsmedarbejdere deltager også med snerydning og saltning af veje, fortove, pladser, cykelstier og ved de kommunale institutioner.

I løbet af efteråret bliver der sat ”snestokke” op langs vejene. Stokkene markerer rabatter, vejkurver, heller, skilte, fast vejinventar og lignende, så chaufførerne, der rydder sneen, kan se, hvor de skal køre når der er meget sne.

Vi udfører vintertjeneste på ca. 1.000 km kommunale veje, hvor de ca. 145 km har 1. prioritet.

kommunens hjemmeside, kan du se, hvilke prioriteter vejene har.

Det er ikke praktisk muligt at rydde sne eller gruse et helt vejnet på én gang. Snefald vil derfor altid betyde glatte veje, stier og fortove i nogle timer, hvor det er ekstra vigtigt at køre efter forholdene. Indsatsen sættes først og fremmest ind på de store trafikerede veje og cykelstier. Her er risikoen for alvorlige ulykker størst, og forsinkelser koster tid og penge for samfundet.

Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der undertiden forekomme glat føre på de trafikerede veje. Vejret kan pludselig udvikle sig anderledes end forudset, eller vejrforhold gør det umuligt at forhindre en glatføresituation i en periode.

Afdeling for Trafik, Park og Havne vil gerne opfordre alle til, at passe rigtig godt på hinanden i trafikken i den kommende vinter.

Hvor og hvornår kommer vi?

hjemmesiden kan du ligeledes se, hvor ofte vi salter eller rydder sne på de konkrete veje.

Alle veje er opdelt i vejklasser og er klassificeret efter vejenes betydning for trafikken.

Vejklasserne er således:

Vi salter mod glatføre

På klasse 1 veje salter vi præventivt, det vil sige før glatføre forventes at opstå.

På klasse 2 veje sparer vi på saltet, det vil sige vi salter kun når glatføre forventes at optræde i en længere periode. Vær derfor opmærksom på at glatføre kan optræde i kortere perioder.

På klasse 3 veje salter vi kun i dagtimerne.

På klasse 4 veje salter vi kun undtagelsesvis og kun når serviceniveau er opnået på de øvrige vejklasser.

Vi rydder sne, når det generer fremkommeligheden

På klasse 1 veje salter og rydder vi for at hindre fastkørt sne/is under snefald. Vejene renses uafbrudt døgnet rundt indtil normal føre er genskabt.

På klasse 2 veje rydder vi under snefald så vejene er fremkommelige. Vejene kan være vanskeligt fremkommelige i nattetimerne.

På klasse 3 veje rydder vi sne i dagtimerne. Vejene kan være vanskeligt fremkommelige/ lukkede i nattetimerne.

På klasse 4 veje rydder vi kun sne undtagelsesvis og kun når det ønskede serviceniveau er opnået på de øvrige vejklasser. Vejene kan være vanskeligt fremkommelige/ lukkede i nattetimerne.

Har du spørgsmål

Vi opfordrer til, at man væbner sig med tålmodighed og kører efter forholdene, når sneen falder og det er glat. Vores vintervagt har meget at se til, når der kommer meget sne.

Har du spørgsmål, opfordrer vi til, at du i første omgang søger svar på vores hjemmeside. Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål, og læse mere om reglerne for snerydning. Ellers kan du benytte Giv et tip om vinterforhold.

I nødsituationer skal du henvende dig til Falck, politiet eller hjemmeplejen.

Hvis du skal ud og køre i vintervejret, så anbefaler vi, at du henter app'en ”Vintertrafik”. Den giver dig god information om vejret og vejenes tilstand, inden du bevæger dig ud i trafikken.

App'en er landsdækkende og den er derfor også god, hvis du skal køre en længere tur gennem landet.

Du kan også finde oplysningerne på hjemmesiden vintertrafik.dk.