Vigtigt i det nære sundhedsvæsen

Den 6. juni blev borgere spurgt, hvad der er vigtigt for dem i mødet med sundhedsvæsenet og i hverdagen.

Torsdag d. 6. blev flere tusinde borgere over hele landet spurgt, hvad der er vigtigst for dem. Både forhold til mødet med det nære sundhedsvæsen og for dem selv hverdagen.

I Vordingborg Kommune svarede flere end 200 borgere på spørgsmålet: Hvad er vigtigt for dig?

Et stærkt, nært sundhedsvæsen

Flere end 150 svar kom fra borgere, der var i kontakt med træningsområdet på dagen. Her lagde borgerne vægt på, at det er vigtigt at have et velfungerende, kompetent sundhedsvæsen, der møder patienterne i øjenhøjde. Samtidigt ønsker mange, at en række sundhedsydelser ikke geografisk må ligge for langt væk.

 Der blev også lagt vægt på korte ventetider og sammenhæng i behandlingerne gennem faste kontaktpersoner. Og ikke mindst, at kompetenceniveauet er højt hos sundhedspersonalet. 

Vigtigt for mange at holde sig i gang

I forhold til hverdagen lagde mange også vægt på at kunne klare sig selv gennem at holde kroppen i gang. Herunder også at være i stand til at kunne holde hus og have. Mange ønskede også at være smertefri. 

Sociale forbindelser også vigtige
Til sidst, men ikke mindst, lagde mange også vægt på vigtigheden af et godt, socialt liv, hvor man bruger tid sammen med venner og familie. 

Tilbagemeldinger understøtter sundhedsdagsordenen

Formand for udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, Mette Høgh Christiansen, er glad for de mange tilbagemeldinger. Hun ser et billede, som falder godt i hak med kommunens målsætninger på sundhedsområdet:

"Først og fremmest tak til de flere hundrede mennesker, der brugte tid på at fortælle, hvad der er vigtigt for dem. Tilbagemeldingerne ligger i tråd med dagsordenen på det kommunale sundhedsområde, hvor høj kvalitet, kort ventetid, gode overgange og nærhed er nogle vigtigste nøgleord. Vi leverer i dag mange gode sundhedsydelser af særdeles høj kvalitet og har stort set ingen ventetid på træning i Vordingborg Kommune. Det skal vi blive ved med, selvom opgaverne bliver flere og muligvis endnu mere komplekse. Vi er helt enige i, en række sundhedsopgaver løses bedst i nærområdet", fortæller Mette Høgh Christiansen og slutter "Vi får som kommune fortsat flere og større opgaver på sundhedsområdet. Den varslede sundhedsreform fra den tidligere regering peger også mod flere opgaver til det nære sundhedsvæsen, som i høj grad består af os som kommuner og de praktiserende læger. Vi føler os godt rustede til at imødekomme borgernes ønsker og til endnu flere opgaver, hvis blot pengene følger med opgaverne".