Vil du have indflydelse

På Folkemøde Møn tages der for alvor hul på borgerinddragelse og arbejde med frivillige.

I konstitueringsaftalen mellem Socialdemokraterne, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet er det aftalt, at Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel og frivillighedspolitik skal styrkes og udbygges.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor d. 21 juni 2018 at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg, (§ 17. stk. 4 udvalg), der har fået til opgave at analysere, udvikle og forbedre mulighederne for borgerinddragelse, nærdemokratiet og frivilligheden i kommunen.

”I Vordingborg Kommune skal vi have gode vilkår for nærdemokrati og borgerinddragelse. Det er et demokratisk grundprincip, at borgere har mulighed for at ytre sig og i videst muligt omfang, og har indflydelse på beslutninger, der berører deres hverdag. Vi skal derfor mestre dette og samtidig give mulighed for, at de borgere der vil gøre en forskel bliver støttet og styrket i at lykkes, med det de brænder for. Det bliver spændende at følge arbejdet i udvalget,” siger borgmester Mikael Smed.

§17. stk 4 udvalget begyndte sit arbejde den 1. august og vil med udgangspunkt i erfaringer fra øvrige kommuner, forskning samt rapporten fra 2016 ”Forhave på forkant”, komme med forslag til en fremtidig udvikling og struktur på området. Udvalget afleverer senest den 1. juni 2019 sine anbefalinger til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, der så vil afgive indstilling til kommunalbestyrelsen til det videre arbejde med udvalgets anbefalinger.

Udvalgets formand er næstformanden i Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv Peter Ole Sørensen, og han ser frem til for alvor at komme i gang med udvalgets arbejde.

”Det er et både spændende og vigtigt arbejde. Nærdemokrati og frivillighed er en del af Vordingborg kommunes DNA, og det er vigtigt, at vi hele tiden bliver bedre til at samarbejde og lytte til hinanden på tværs af borgere, politikere og forvaltning,” siger han.

Frem til sommeren 2019 får alle borgere i kommunen, som har interesse i at være med, derfor mulighed for at deltage i arbejdet med, hvordan vi i vores kommune skal arbejde med frivillighed, nærdemokrati og borgerinddragelse,” siger Peter Ole Sørensen.

Processen sættes i gang med en stand på Folkemøde Møn d. 24 og 25 august, hvor arbejdsgruppen for Nærdemokrati og Borgerinddragelse vil være tilstede på ”Nærdemokratistanden” under hele folkemødet.

”Så kom forbi og giv os din mening om; Hvordan du ser fremtidens nærdemokrati, hvad borgerinddragelse betyder for dig og fortæl om hvad du gerne vil inddrages i når vi taler om lokal-/kommunalpolitik,” siger Peter Ole Sørensen.

http://vordingborg.dk/naerdemokrati/ kan du følge med i arbejdet og læse tidsplaner, referater, dagsordener og andet materiale, som produceres undervejs. Du vil også kunne læse mere om, hvilke muligheder du som borger har for at deltage i arbejdet.