Vil du være nævning og domsmand?

Frem til den 28. februar kan du søge om at blive lægdommer.

Nu kan du blive lægdommer og være én blandt 10.000 helt almindelige danskere, der som nævninge og domsmænd er med til at dømme i straffesager ved domstolene.

Ansøgning og frist for ansøgning

Du skal udfylde en ansøgningsblanket og sende den digitalt og sikkert til Vordingborg Kommune. Sidste frist for ansøgning om optagelse på Grundlisten er den 28. februar 2019.

Enver dansk statsborger under 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som domsmand og nævning, såkaldte lægdommere. Man må ikke være straffet eller af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at varetage opgaven.

Betaling

Lægdommere får p.t.1.100 kr. pr. dag (2018) og kan i visse tilfælde ansøge om transportgodtgørelse. Personer på kontanthjælp skal være opmærksomme på, at der kan ske fratræk i ydelserne.

Læs mere på Vordingborg Kommunes hjemmeside

Læs mere om det at være nævning eller domsmand

Her kan du se en lille tegnefilm om at være lægdommer