Vil du vide hvad der sker med dit madaffald

Se hvad der sker med dit madaffald.

Når RenoNorden har hentet dit rest- og madaffald sætter skraldebilerne kursen mod Næstved. Her afleverer de restaffaldet på AffaldPlus’ affaldsenergianlæg. Restaffaldet brændes og omsættes til el og fjernvarme.

Dit madaffald bliver derimod afleveret på et nyt anlæg til behandling af madaffald. Anlæggets fornemste opgave er at fremstille ”pulp”, - en form for grød, der bruges til produktion af biogas og til sidst ender som gødning på markerne.

Overdimensioneret foodprocessor

Madaffaldet får først en tur i ”pulperen”. Det er en slags overdimensioneret foodprocessor, hvor det blandes med vand. Den kan indeholde 3 tons ad gangen, så ”overdimensioneret” skal tages helt bogstaveligt.

På 12 minutter sørger pulperen for, at poser, affald og andre materialer hakkes i mindre stykker, så maden kan skilles fra det, der ikke er organisk.

Næste step er, at pulpen sigtes, og det, der ikke er madaffald, sorteres fra og brændes på affaldsenergianlægget, - det er fx poserne, som affaldet afleveres i.

I denne video kan du se, hvordan madaffaldet behandles: https://youtu.be/wOr-bwb7EFQ

Fra madaffald til biogas

Efter lidt yderligere behandling er madaffaldet blevet til pulp og er klar til afhentning. Private biogasanlæg kommer og tanker pulpen, kører den til deres anlæg, hvor de fremstiller biogas.

Og netop biogassen er interessant for udover, at den på forbrændingsanlæg bliver til el og fjernvarme, så kan den også lukkes ud på det nationale gas-net. Det giver mulighed for at bruge af den, før vi bruger ressourcer på at hente naturgas op af undergrunden.

I princippet kan biogassen også bruges som brændstof til biler.

Vigtig næring til landbrugsjorden

Når man fremstiller biogas, opstår et meget næringsholdigt restprodukt, der bruges som gødning på landbrugets marker. Det indeholder nemlig kvælstof, kalium og ikke mindst fosfor, som er en meget knap ressource.

Det fosfor, der er tilgængeligt fra naturens hånd, er ofte forurenet, og derfor er det utrolig vigtigt, at dit madaffald i sidste ende er med til at bringe fosfor tilbage til landbruget.

Øget genanvendelsesprocent

Udover de gode ting, som biogassen gør for landbruget, så er indsamlingen af madaffald også med til at øge vores samlede genanvendelsesprocent. Det ser ud til, at den stiger fra 32-44%, så vi nærmer os de 50%, som er målet i 2022.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om den nye affaldsordning, så besøg denne side: www.vordingborg.dk/borger/miljoe-og-natur/affald-og-genbrug