Vintertid på genbrugspladserne

Vordingborg Genbrugsplads har åbent søndag om vinteren. Genbrugspladserne i Præstø og på Møn har ikke.

Søndag den 29. oktober 2017 er i år den sidste dag, hvor der er søndagsåbent på Møn Genbrugsplads og Præstø Genbrugsplads. Fra 1. november 2017 - 31. marts 2018 kan du om søndagen i stedet benytte Vordingborg Genbrugsplads.

På genbrugspladserne kan du aflevere alle typer sorteret affald undtagen dagrenovation. Haveaffald kan du desuden aflevere på haveaffaldspladserne på Bogø, i Borre og i Mern. De har som altid døgnåbent – også om søndagen.

Find genbrugspladser og haveaffaldsplader på affald.vordingborg.dk.

affald.vordingborg.dk kan du også se, hvordan du skal sortere dit affald, inden du afleverer det. Du kan også læse, om de andre muligheder du har for at komme af med dit affald.

Særligt om byggeaffald

I Sådan sorterer du dit byggeaffald kan du læse om, hvordan du skal sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges eller genanvendes.

Genbrug og genanvendelse?

Når du afleverer dit affald på genbrugspladsen, sikrer vi, at mest muligt affald genbruges eller genanvendes.

Kender du forskel på genbrug og genanvendelse? Miljøstyrelsen har lavet en Guide til affaldshierakiet.