Virksomheder har fået bedre vilkår

Flere års arbejde med at skabe bedre vilkår for kommunens lokale virksomheder har givet resultater.

Vordingborg Kommunes erhvervsmæssige styrker er gode udvidelsesmuligheder, billige lejemål, en lavere ejendomsbeskatning i form af dæknings- og grundskyldsafgift og nem adgang til faglært arbejdskraft.

Det viser en ny undersøgelse fra Center for VækstAnalyse, som Vordingborg Kommunes Erhvervsudvalg blev præsenteret for på udvalgets møde i maj.

Undersøgelsen bygger på en lang række data fra blandt andet Danmarks Statistik samt interview med 11 virksomheder i kommunen.

Interviewene viser ifølge undersøgelsen, at virksomhedernes tilfredshed med Vordingborg Kommunes serviceniveau er steget de sidste tre år.

Formanden for udvalget Asger Diness Andersen er meget tilfreds med konklusionerne: ”Vi har de seneste år arbejdet målrettet på at styrke erhvervsklimaet her i kommunen. Så det er meget glædeligt, at vi nu får bekræftet, at det giver resultater. Jeg har blandt andet noteret mig, at vi ligger godt placeret på flere af de konkurrenceparametre, som vi fra kommunens side kan påvirke direkte fx den samlede ejendomsbeskatning og virksomhedernes oplevelse af vores serviceniveau. Det er også glædeligt at læse, at virksomhederne påskønner vores gode beliggenhed tæt på motorvejen og den direkte togforbindelse til København” siger udvalgsformanden.

Rapporten peger også på, at muligheden for at rekruttere medarbejdere med længere videregående uddannelser, specielt ingeniører stadig er en udfordring i Vordingborg Kommune. Derudover konkluderer rapporten, at virksomhedsejerne lægger vægt på gode skoler og fritidsaktiviteter til børnene samt muligheden for at ægtefællen kan finde et arbejde, når de skal vælge ny placering til deres virksomhed.

Se undersøgelsen fra Center for VækstAnalyse