Vordingborg er en ”grøn” by

Vordingborg placerer sig over middel i en undersøgelse af renholdelsesniveauet i 17 danske byer.

Sammenlignet med andre byer i landet befinder Vordingborg sig pænt over gennemsnittet, når det gælder niveauet af renholdelse.

Det konkluderer organisationen Hold Danmark Rent efter at have kortlagt mængden af henkastet affald på 12 udvalgte steder i byen samt efter at have foretaget interviews med 93 borgere.

Kortlægningen er foretaget i samarbejde med Vordingborg Kommune.

Renholdelsesniveauet på de 12 lokaliteter betegnes som generelt tilfredsstillende og byen får dermed af Hold Danmark Rent samlet karakteren ”grøn”.

17 byer er blevet analyseret af Hold Danmark Rent og Vordingborg er en af de ti byer, der placerer sig over middel. Borgerne i Vordingborg er også generelt glade for byens renholdelse, oplyser Hold Danmark Rent i den rapport, der er udgivet på baggrund af analysen. 80 procent er tilfreds med den aktuelle standard på lokaliteterne, hvilket betyder, at de også scorer deres kommune til at være grøn, fremgår det af rapporten.

”Fra kommunens side lægger vi vægt på, at borgerne har en god oplevelse, når de færdes rundt om i by og på land, derfor er vi utroligt tilfredse med resultatet af Hold Danmark Rent’s analyse. Jeg er sikker på, at niveauet af renholdelse smitter af på, hvordan vi alle sammen generelt passer på alle vores dejlige lokaliteter”, siger Torben Kelm Danielsen, Trafik, Park og Havnechef i Vordingborg Kommune.

Selvom den generelle karakter er ”grøn”, er der enkelte af de undersøgte lokaliteter, hvor kommunen har udfordringer med henkastet affald, såkaldte ”hot-spots”. Det er blandt andet på Chr. Richardtsvej tæt ved handelsskolen og gymnasiet samt ved Rådhus-søen eller ”Kvickly-søen”, som den også kaldes, der er et yndet opholdssted for unge, specielt i festlige sammenhænge, som eksempelvis studenterfester. Ved Uddannelsescentret er det i særdeleshed cigaretskod, men også ”to-go affald”, der er problemet

”De unge bemærker det selv og er led ved situationen, men ifølge de unge, så har skolen ikke selv tilstrækkeligt opmærksomhed på problemet”, fortæller Hold Danmark Rent i rapporten.

Ved kvickly-søen er problemet, at flasker og dåser bliver smidt i søen samt at græstæppet er fyldt med glasskår, konfetti og dåsesnipper. ”Denne problematik er desværre generel for hele landet, hvor mange bynære parker lider af mange mængder småt affald”, konstaterer Hold Danmark Rent.

Både på Chr. Richardsvej og ved ”Kvickly-søen” vil kommunen øge indsatsen for at hæve renholdelsesniveauet. Og det vil ske i dialog med skolerne og uddannelsesinstitutionerne, oplyser Thomas Eglin, driftsplanlægger i Vordingborg Kommune.

Generelt vil kommunen i høj grad være i dialog med skole, institutioner, handelsforeninger og andre foreninger for at fastholde og udvikle det gode renholdelsesniveau.

På baggrund af rapporten vil kommunen arbejde med følgende indsatsområder:

• En årlig kortlægning af henkastet affald på allerede kortlagte lokaliteter, så man kan måle på renholdelsesniveauet, og dermed sikre, at niveauet ikke bliver ringere

• en kortlægning på andre relevante lokaliteter

• øgede tiltag i forbindelse med renholdelse på de i kortlægningsrapporten nævnte hot spot

• øget samarbejde på tværs af foreninger, handelsstandsforeninger og kommunale uddannelsesinstitutioner især med fokus på ”hot spots”

• øget brug af intelligent renholdelse, eksempelvis indkøb af intelligente affaldsbeholdere og sensorer til måling af affald i affaldsspande

• målrettet opstilling af flere affaldsspande i visse periode på bestemte lokaliteter, eksempelvis på strandene i sommermånederne og i Rådhusparken, hvor affaldstrykket er stort

• gennemførelse af kampagner i samarbejde med skoler og Hold Danmark Rent

• information om renholdelse og henkastet affald på Vordingborg Kommunes hjemmeside

• fortsat medlemskab og samarbejde med Hold Danmark Rent