Vordingborg Havn udvides for ny Storstrømsbro

Der er indgået aftale om at opføre en anlægshavn til byggeriet af den nye bro.

Konsortiet bag Storstrømsbroen SBJV (Storstrøm Bridge Joint Venture), har valgt at placere sin produktion af broens elementer på Masnedø - tæt ved Vordingborg Havn og det kommende brobyggeri. I den forbindelse har SBJV indgået en aftale med Vordingborg Havn om at bygge en helt ny anlægshavn.

Ifølge aftalen vil konsortiet råde over det nyopførte anlæg, bl.a. 150 meter havnekaj, i den periode Storstrømsbroen skal bygges, men når brobyggeriet er færdigt i 2023 vil Vordingborg Havn overtage kajområdet og vil således sammenlagt råde over 1 km kajanlæg.

Det er et win-win projekt, siger direktør for Vordingborg Havn, Jan Michelsen:

”Aftalen mellem SBJV og Vordingborg Havn har stor betydning for Vordingborg Havns strategiske udviklingsmuligheder og vækstpotentiale, så det er rigtigt positivt, at det er Masnedø, der skal lægge grund til elementfabrikken. Det vil betyde endnu flere muligheder for opgaver og arbejdspladser for vores lokale virksomheder, siger han.”

Elementfabrikken opføres i løbet af efterår/vinter (2018-2019) på den tidligere gartnerigrund på en ca. 20 hektar stor grund, hvor der bl.a. etableres betonværk, faciliteter til fabrikation af armering og støbning samt mandskabsfaciliteter. Derudover skal der være lagerplads, hvor elementerne kan opbevares, indtil de sejles ud.

Aftalen om udvidelsen af havnen betyder også, at Vordingborg Havn igangsætter en uddybning omkring den kommende kaj. Der skal uddybes til 6,5 meters dybde og den nuværende stenmole skal forlænges for at sikre læ til de skibe der anløber den nye anlægshavn.

Der bliver masser af aktivitet på havnen som følge af brobyggeriet, vurderer Havnebestyrelsesformand Poul A. Larsen: ”I de kommende år vil hundrede af broarbejdere være bosiddende i området, og den afledte effekt af den bosætning vil kunne mærkes hele vejen rundt i det lokale erhvervsliv, både inden for håndværkerfagene men også i servicefagene. Det vil i den grad være med til at holde hjulene i gang og øge beskæftigelsen.”

Byggeriet af Storstrømsbroen er i fuld gang, og aftalen om udvidelsen af Vordingborg Havn er blot et af flere skridt på vejen, som skal sikre, at broen står klar til biltrafik i 2022 og til jernbanetrafik i 2023.

”Et stort infrastrukturprojekt som Storstrømsbroen giver afledte muligheder for en opgradering af eksisterende infrastruktur, og det er udvidelsen af havnen i Vordingborg et godt eksempel på. Vi er glade for det gode samarbejde med havnen, og glæder os over en aftale, som tilgodeser begge parter. Ud over opførelsen af den nye anlægshavn forløber arbejdet med Storstrømsbroen efter planen, og vi går snart i gang med at etablere byggepladsen og opføre betonelementfabrikken på Masnedø,” slutter projektdirektør Ennio Buson fra SBJV.