Vordingborg Kommune ansætter borgerrådgiver

Borgernes uafhængige rådgiver og vejleder tiltræder den 1. marts.

Der er nu sat navn på Vordingborg Kommunes kommende borgerrådgiver. Det bliver Else Friis-Hansen, der med mere end 18 års erfaring som socialrådgiver i bagagen, tiltræder den nyoprettede stilling den 1. marts 2019.

Den kommende borgerrådgivers vigtigste funktion bliver at medvirke til at styrke dialogen mellem borgerne og Vordingborg Kommune og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Det vil typisk kunne ske ved, at borgerrådgiveren fx vejleder om retttigheder, hjælper borgerne med at forstå afgørelser, breve mm. eller hjælper borgerne med at finde vej ind i organisationen.

Borgerrådgiveren har ingen bemyndigelse til at ændre på afgørelser, men kan alene guide i forhold til forståelsen af afgørelsen eller i forbindelse med udformning af en eventuel klage. Borgerrådgiveren kan heller ikke fungere som advokat for borgeren, som derfor fortsat skal indhente eventuel juridisk hjælp andetsteds.

Alle borgere og virksomheder kan gratis benytte borgerrådgiveren.

Borgmester Mikael Smed sad med i ansættelsesudvalget og ser frem til den kommende borgerrådgivers tiltrædelse.

”Vi har i Else Friis-Hasen fundet en person med en god portion empati og naturlig åbenhed, og jeg er overbevist om, at hun har de helt rette kvaliteter til at møde borgerne i øjenhøjde og indgå en konstruktiv dialog med vores afdelinger” siger Mikael Smed.

Else Friis-Hansen skal som borgerrådgiver referere direkte til Kommunalbestyrelsen. Hun ser selv meget frem til at starte i sit nye job.

”Det er en rigtig spændende stilling, som jeg er både stolt og beæret over at have fået. Jeg vil selvfølgelig være meget lydhør overfor de henvendelser, der måtte komme fra borgere og virksomheder, som har behov for rådgivning og vejledning i forhold til konkrete sager, og jeg ser frem til et tæt samarbejde med kommunens afdelinger og institutioner” siger Else Friis-Hansen.

Else Friis-Hansen er oprindeligt uddannet som socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Odense og kommer direkte fra en stilling som socialrådgiver i Børn og Familieafdelingen i Guldborgsund Kommune. Herfra har hun oparbejdet en bred viden om den kommunale opbygning og har en solid indsigt i den kommunale sagsbehandling og sagsbehandlingsregler.

Else Friis-Hansen er 40 år og bosiddende i Nørre Alslev på Falster. Det var et enigt ansættelsesudvalg bestående af borgmester Mikael Smed, viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen, medlem af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Bo Manderup, kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune og chef for Ledelsessekretariatet Helle Munk, som valgte at pege på Else Friis-Hansen blandt et stærkt felt af ansøgere.