Vordingborg Kommune bliver nu endnu grønnere

Ny varmtvandsmaskine til bekæmpelse af ukrudt er nu kørende.

Som konsekvens af, at det nye flertal i kommunalbestyrelsen besluttede at udfase brugen sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt på kommunens fortove og stier, købte Afdeling for Trafik, Park og Havne en maskine, der bekæmper ukrudtet med varmt vand.

Maskinen sender 98 grader varmt vand ud på ukrudtet. Sensorer registrerer ukrudtet, så der kun sendes varmt vand ud, når der er ukrudt.

Det varme vand ødelægger ukrudtsplanternes cellestruktur. Plantedelene over jorden dør efter hver behandling. Under jorden slides og nedbrydes rødderne, og efter to til fire behandlinger, er det slut.

På grund af vandets høje temperatur damper det en del fra maskinen. Dette er helt naturligt.

Metoden virker bedre end gasbrænding, fordi der skal færre behandlinger til, og man kan anvende opsamlet regnvand. Desuden virker gasbrænding også kun på den synlige del af ukrudtet.

De mange behandlinger med gas, som er nødvendige for at holde ukrudtet nede, udleder relativt store mængder CO2. Den høje udledning af CO2 undgås ved at bruge varmt vand i stedet. Der vil dog fortsat blive benyttet sprøjtemiddel i begrænset omfang til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Det er fortsat den enkelte grundejer, der skal holde fortovet langs ejendommen rent for affald, ukrudt mv.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til maskinen og ukrudtsbekæmpelsen, er du velkommen til at kontakte Afdeling for Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 20 eller på mail tphdrift@vordingborg.dk.