Vordingborg Model sikrer nødvendige kompetencer

Systematisk rekruttering og videreuddannelse af sosu'er.

Vordingborg Kommune efterspørger kompetencer på et højt fagligt niveau inden for alle fagområder, men har et særligt behov for at ændre på fordelingen af kompetencer på social- og sundhedsområdet.

Der er behov for flere social- og sundhedsassistenter. Det skyldes bl.a. de accelererede patientforløb, hvor patienter udskrives hurtigere fra sygehusene samt en øget tilgang af borgere med såvel psykiske som somatiske diagnoser på plejecentrene.

Der er mange dygtige, social- og sundhedshjælpere, der gerne vil videreuddanne sig, men som bliver udfordret af de økonomiske vilkår i uddannelsesperioden. Derfor undlader de at påbegynde uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Sådan en udfordring kræver handling, og med Vordingborg Modellen, har Vordingborg Kommune skabt en model, der giver mulighed for, at fastansatte social- og sundhedshjælpere kan videreuddanne sig.

Vordingborg Modellen udspringer af et projekt, der blev afviklet i 2016, hvor ledige efter 20 ugers oplæring med praktik, skole og løntilskud blev gjort SOSU-klar og dermed enten kunne arbejde som vikarer eller påbegynde uddannelsen til social- og sundhedshjælpere.

Oplæringen af de ledige samt et tilskud til voksenelevløn har samtidigt gjort det muligt for 13 social- og sundhedshjælpere at holde orlov, mens de videreuddanner sig til social- og sundhedsassistenter.

Med Vordingborg Modellen forstærkes en velfungerende praksis med at kompetenceudvikle fastansatte medarbejdere i Afdeling for Pleje og Omsorg, og samtidig fastholde medarbejdere, der har et grundigt kendskab til Vordingborg Kommunens værdier og visioner. Det glæder fællestillidsrepræsentant Jørgen Lücking Houmøller:

”Vi har skabt nogle rammer, der har gjort det tillokkende at videreuddanne sig, uden at skulle bekymre sig om en utilstrækkelig økonomi. Og det er vigtigt, for vi har brug flere kolleger, der kan yde en tilstrækkelig faglig kompetent service over for mere plejekrævende borgere,” siger han.

Derudover har modellen politisk og økonomisk opbakning, idet der i kommunens budget for 2017-2020 er prioriteret midler til fortsat at understøtte rekruttering og videreuddannelse på social-og sundhedsområdet.

For Socialudvalget, der har Heino Hahn som formand, er der ingen tvivl: ”Her er en model, der virkelig kan gøre en forskel, både for den enkelte medarbejder og for kvaliteten af opgaveløsningen på et vigtigt velfærdsområde,” siger Heino Hahn.