Vordingborg som filmpædagogisk laboratorium

Fra april skal kommunens 8. klasser dyste om priser i forskellige kategorier.

Vordingborg Kommune, Professionshøjskolen Absalon og filmskolen Filmfabrikken har indgået et unikt partnerskab, der foreløbig kulminerer med skolefilmfestivalen Die Asta.

Alle kommunens 8.klasser skal i foråret producere en kortfilm, som ved en stor event i april 2019 skal dyste om priser i forskellige filmfaglige kategorier.

Filmfestivalen, som kaldes Die Asta, afholdes for første gang 25. april 2019. Den er opkaldt efter stumfilmdivaen Asta Nielsen (1881-1972), som er en af filmhistoriens største ikoner.

I løbet af året har alle 8. klasserne arbejdet med film som led i undervisningen, hvor film blandt andet skal være med til at udvikle elevernes udtryksglæde samt deres personlige og kulturelle identitet.

Die Asta er første tiltag i partnerskabet mellem Vordingborg Kommune, Professionshøjskolen Absalon og filmskolen Filmfabrikken.

I fællesskab skal projektet, der går under titlen FilmSkoleVordingborg, udbygges til at omfatte flere klassetrin. Ideen er, at arbejdet med film kontinuerligt gennem skolelivet, gøre det muligt at bruge film på helt nye måder, og underbygge elevernes praktiske undervisning, formidlingsevner, mediedannelse og digitale kompetencer.

De først tre skoler har allerede meldt sig til at blive en del af det udvidede filmprojekt. Møn Skole, Gåsetårnskolen og Præstø skole er alle i gang eller går i gang efter nytår.

På Møn skole, arbejder 3. og 6. og 8. klasser med film, og på Gåsetårnskolen og Præstø Skole er der oprettet medielinjer, hvor elever i udskolingen arbejder fokuseret med film.

”Ved at rykke undervisningen ud af skolens normale rammer og invitere andre aktører ind i undervisningen får eleverne mulighed for at lære på nye måder. Samtidig taler film til den kreative sans og derved skaber mediet et bredere læringsbegreb, hvor andre kompetencer og fagligheder kommer i spil. Filmproduktion kan også støtte eleverne i at blive bevidste mediebrugere, fordi de selv bliver ansvarlige for det færdige produkt. Eleverne får derved en større bevidsthed om, at det endelig resultat er en konsekvens af deres egne valg, fravalg og bearbejdning af den oplevede virkelighed," siger chef for Dagtilbud og Skoler i Vordingborg Kommune Søren Kokholm.

"Der er gode faglige og læringsmæssige begrundelser for at bruge filmmediet i folkeskolen, men der er også en tredje – den inkluderende dimension. Jeg har set flere eksempler på forløb hvor elever, der ikke trives eller stimuleres på vanlig vis, får succes ved at arbejde med filmproduktion. Film kan altså noget, som vi kan bruge i bestræbelserne på at skabe en faglig og inkluderende folkeskole. Derfor ser jeg med spænding frem til Vordingborg Kommunes partnerskab med Professionshøjskolen Absalon og filmskolen Filmfabrikken”, siger Søren Kokholm.

De tre samarbejdspartnere har i fællesskab udviklet et to-dages filmkursus for lærere og lærerstuderende, som sammen med Filmfabrikkens producere vil garantere en kompetent undervisning, hvor der både er tale om at opleve film, analysere og forstå filmsproget samt selv skabe film. Filmfabrikken udarbejder undervisningsplaner og -materialer. Det betyder en konstant evaluering og manualer til inspiration for andre kommuner, der også ønsker et større fokus på de levende billeder.

”Filmfabrikken glæder sig over, at drømmen om en FilmSkoleVordingborg nu for alvor skal materialiseres. Vi glæder os til at undervise elever, samarbejde med lærere, skoleledelser og Absalon samt ikke mindst til en fortsat sparring med Vordingborg Kommunes kultur- og skoleforvaltning. Kommunen har fra første framing set et filmpotentiale med stor egenværdi, og at film også kan tilføre undervisningen vigtige kompetencer og medvirke til generelt at højne det faglige niveau. Filmfabrikken har stor respekt for det kreative medspil, som Vordingborg Kommune og Det Danske Filminstitut har givet og fortsat giver en filmkunstskole for unge”, siger Filmfabrikkens leder Judith Breuning.

”Film er en stor kunstart og alle digitale mediers moder, men også et fantastisk pædagogisk værktøj. Gennem dette unikke projekt tilgodeses det 21. århundredes spidskompetencer, de såkaldte fire ’K’er: Kreativitet, Kritisk sans, Kollaboration og Kommunikation,” siger hun.

Die Asta og FilmSkoleVordingborg støttes af Det Danske Filminstitut, som ser Vordingborg Kommune som et filmpædagogisk laboratorium.

Claus Noer Hjorth som er afdelingschef for Børn & Unge i Det Danske Filminstitut udtrykker sin begejstring for projektet således:

”FilmSkoleVordingborg er et banebrydende initiativ. Planen om Vordingborg som filmkommune med et konsekvent filmpædagogisk fokus gennem hele skoleforløbet i kommunens skoler er visionær og original. Ambitionerne er i tråd med arbejdet med den digitale og kulturelle dannelse, hvor det er en hjørnesten, at børn og unge får mulighed for og styrker deres kompetencer til at opleve, forstå og skabe levende billeder. Vi er glade for, at Filminstituttet kan understøtte de ambitiøse planer, og vi tror på, at initiativet vil kunne tjene som inspiration og forbillede for andre initiativer i hele landet”.