Vordingborg Sundhedscenter udvider

8.1 mio. kr. fra ministerie skal styrke det nære sundhedsvæsen.

Vordingborg Kommune ansøgte i foråret Sundheds- og Ældreministeriet om 30 mio. kr. til at udvide og udvikle det nære sundhedsvæsen i Vordingborg. Ansøgningen skulle både sikre lægedækning, skabe flere akutpladser og styrke en række andre, nære sundhedsfunktioner.

Vordingborg fik sammen med 37 andre ansøgere, ud af i alt 70 ansøgere, bevilget penge. Men bevillingen var kun på en del af det ansøgte beløb, nemlig 8.1 mio. kr., hvorfor det oprindelige projekt måtte skrinlægges.

I stedet blev et nyt projekt udviklet, der fokuserede på at muliggøre flere ambulante behandlinger, skabe bedre forhold for lægevagt, fremtidssikre behandlingsmuligheder gennem moderne telemedicinske løsninger, skabe flere muligheder for områdets læger og uddannelseslæger og generelt skabe et endnu stærkere samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger.

Og det er dette nye projekt, som ministeriet netop har godkendt.

En styrkelse af det nære sundhedsvæsen

Formand for Sundhed, Senior og Ældreudvalget, Mette Høgh Christiansen, er på vegne af udvalget utrolig glad for godkendelsen og mest af alt for, at Vordingborg Kommunes borgere på flere områder kan se frem til et styrket, nært sundhedsvæsen.

"Vores og andres ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen bunder i, at det for mange borgere er vigtigt, at visse typer af sundhedstilbud ligger tæt på deres bopæl. Helt konkret kan vi se, at væsentligt flere eksempelvis både deltager i og gennemfører genoptrænings- og rehabiliteringsforløb, hvis tilbuddet ligger i nærheden af deres hjem. Derfor har nærhed en direkte betydning for manges sundhed, fastslår udvalgsformanden.

Projektet indebærer primært en tilbygning til Vordingborg Sundhedscenter, som forventes at stå klar ved udgangen af 2021. Tilbygningen giver både mulighed for udvidelse af eksisterende funktioner, men også mulighed for at tilbyde nye sundhedsfunktioner og tilbud, der ikke mindst retter sig mod mennesker med kroniske sygdomme.

"Vi glæder os samtidigt over, at projektet også sigter mod et endnu tættere samarbejde mellem kommune, sygehuse og praktiserende læger. Vi har politisk fokus på at sikre korrekt og rettidig behandling af høj kvalitet i vores nærområde, og det er et løbende tæt samarbejde med til at sikre. Det sker allerede for visse patienter i dag, og vi har eksempelvis med succes hjemtaget rehabilitering af en række patienter med hjerte/karsygdom i samarbejde med Nykøbing Sygehus. De nye faciliteter kan understøtte et endnu stærkere samarbejde om den enkelte patient," siger Mette Christiansen.

Byggeri også en fremtidssikring

"I projektet har vi tænkt fremad. Vi forventer, at kommunerne får flere sundhedsopgaver i fremtiden, og i det nye byggeri er der indtænkt både Region Sjællands E-hospital og telemedicinske løsninger, som blandt andet muliggør ekspertvejledning fra læger og andet sundhedspersonale over hele landet. Vi forsøger også at indarbejde fleksibilitet i rammerne, så der er mulighed for flere eller andre sundhedsprofessionelle, herunder speciallæger, i fremtiden.Vi havde håbet at få den fulde bevilling, og vi kommer ikke mål med alle de oprindelige ønsker. Men den reducerede bevilling er en god start, og vi håber, at vi kommer i betragtning til flere midler fremover. For behovet er der og vi kan ikke løfte tilstrækkeligt uden økonomisk hjælp udefra," slutter Mette Høgh Christiansen.

FAKTA

• Den konkrete udformning af tilbygningen kommer på plads i løbet af de kommende måneder. Her inviteres både Region Sjælland og områdets praktiserende læger med i udviklingsarbejdet.

• Oveni de tildelte midler fra ministeriet, egenfinansierer Vordingborg Kommune projektet med ca. 2.1 mio. kr., således at det samlede projektbeløb bliver ca. 10,2 mio. kr.

• Midlerne er ansøgt ministeriets ”Pulje til læge- og sundhedshuse”.