Vores gamle alleer står delvis for fald

Sygdom gør at kastanje- og ahorntræer på Bellevuevej og Høvdinggårdalle må beskæres eller fældes.

De gamle og smukke alléer på ’Bellevuevej’ og ’Høvdingsgårdallé’ er ramt af sygdom. Det er særligt alléernes gamle kastanjetræer og ahorn, som er sygdomsramte. En del af træerne er desværre allerede døde eller døende.

I uge 44-46 går beskæring- og fældningsarbejdet af de ca. 11 træer langs hver af vejstrækningerne i gang. Beskæringsarbejdet ventes at forløbe over et par dage. Det præcise tidspunkt for arbejderne er vejrafhængigt.

I forbindelse med selve fældningsarbejdet, kan der opstå perioder, hvor vejen er afspærret af sikkerhedsmæssige grunde. Afspærringen og træarbejderne varetages af kommunens driftsafdeling i tæt samarbejde med en ekstern entreprenør.

Fremtiden for de to alléer er endnu usikker. Vordingborg Kommune arbejder meget for, at bevare de eksisterende alléer så længe som muligt. På sigt vil vi gerne genplante begge alléer på ny, og dermed sikre, at vi også har smukke alléer og landskaber til fremtidens generationer.