Workshop om nye byrum

Kom til workshop om indretningen af tre nye byrum ved Vordingborg Station.

Den 12. juni sættes der gang i udviklingen af tre nye byrum i stationsområdet i Vordingborg. Vordingborg Kommune har derfor brug for idéer til den fremtidige indretning af offentlige byrum. Byrummene skal understøtte de nye, attraktive boliger, der også bliver etableret i området.

Vordingborg Kommune fik i april 2018 et tilsagn fra Realdania på 7,8 mio. kr. til at revitalisere stationsområdet i Vordingborg. Tilsagnet er en del af Realdanias kampagne Hovedbyer på forkant til omdannelse af byens stationsbygning og byrummene omkring. 

Visionen er, at stationsområdet skal være et nyt omdrejningspunkt for det aktive hverdagsliv, porten til Vordingborg – et nyt anker, der medvirker til den nutidige fortælling på samme måde som borgruinen og Gåsetårnet ved slotspladsen er porten til en historisk fortælling om byen. Projektet skal medvirke til at realisere visionen om Vordingborg som uddannelsesby og hovedby i kommunen. Målsætningen er at skabe gode rammer for et ungdomsliv, anvise nye veje til liv i bymidten og at understøtte spirende virksomheder samt efterspørgslen på boliger i Vordingborg.

Derfor vil vi gerne invitere alle borgere, erhvervslivet, foreninger og andre interesserede til at komme med idéer og ønsker til den fremtidige indretning af offentlige byrum ved Vordingborg Station.

Workshoppene finder sted i Kantinen på Vordingborg rådhus onsdag den 12. juni.

 

Program

19.00              Velkomst v. Borgmester Mikael Smed

                      Om udviklingsplanerne for stationsområdet v. formand for styregruppen, formand for                                Udvalget for Plan og Teknik Michael Larsen

                      Introduktion til aftenen v. Planchef Anja Valhøj og byplanlægger Vibeke Møgelvang

19.30             Workshop, runde 1

20.00             Pause

20.15             Workshop, runde 2

20.45             Opsamling og den videre proces v. Michael Larsen

 

Ved workshoppene vil der være tre temaborde – et for hvert byrum: 1) Byrum mellem stationsbygningen og den nye bro, 2) Byrum ved ny boligbebyggelse og 3) Algade.

Vordingborg Kommune har valgt tegnestuen ETN til at skitsere byrummene på baggrund af de indkomne idéer. ETN er allerede begyndt at undersøge de eksisterende forhold og har deltaget ved en workshop med unge studerende fra ZBC om arealet mellem stationen og den nyanlagte bro.

”Vi vil gerne være Sydsjællands bedste uddannelsesby, og vi glæder os til at kunne tilbyde boliger til de mange studerende og andre. Det er derfor vigtigt, at vi nu får en god dialog om de rammer, boligerne bliver en del af”, siger Borgmester Mikael Smed.

De input der kommer til workshoppen vil være afsæt for de kommende anlægsprojekter. Skitserne vil blive udstillet i Campuscaféen og på Kulturarkaden hen over sommeren, hvor alle kan komme med kommentarer og tilbagemeldinger på skitserne. Planerne forventes at blive behandlet af Kommunalbestyrelsen til efteråret. Der er afsat knap 8 mio. kr. til realisering af de tre byrum.