Årets Ungdomskommune

Vordingborg Kommune er nomineret til den fornemme pris, som uddeles af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Vordingborg er blandt de nominerede til prisen som Årets Ungdomskommune 2020. 

I nomineringen lægges der bl.a. vægt på, at man i Vordingborg det seneste år har afholdt Demokratiets Dag, hvor skoleelever mødes i byrådssalen for at diskutere politik og sende forslag til politisk behandling i Byrådet. Som en del af Folkemødet Møn var en hel dag afsat til unge, og programmet var sammensat i samarbejde med lokale unge bl.a. fra Ungdomsrådet. Man har oprettet Campus Café, der er et brugerstyret aktivitetshus for studerende på tværs af Vordingborgs uddannelser. Og kommunen har som en del af sin ungeindsats etableret et ungecenter, der skal hjælpe flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse.

”Det er selvfølgelig en stor glæde for os som kommune at blive nomineret til Årets Ungdomskommune 2020. I Vordingborg Kommune lægger vi stor vægt på, at inddrage de unge. Det sker på mange områder. Blandt andet også i vores nærdemokratimodel, det store årlige Folkemøde som vi selvfølgelig støtter, og hvor de unge har en hel dag der er tilegnet dem, og i den årlige demokratiets dag. Vi har også oprettet et Ungecenter, som skal få flere unge til at tage en uddannelse, og få dem væk fra offentlig forsørgelse, skabe en sammenhængende indsats og forbedre overgangen fra barn til voksen.

Jeg glæder mig også over, at vi har fået nedsat et Ungeforum, som er meget aktive og hvor et af medlemmerne har fået ”Hjernemad” til Vordingborg, så syv af vores skoler nu hver dag gratis serverer tilsammen 1200 portioner morgenmad eller mellemmåltider.

Det er de unge der skal føre både vores kommune og vores verden videre. De er det vigtigste råstof vi har, og derfor er det helt naturligt for os, at inddrage de unge i demokratiet og de beslutninger, som vedrører dem,” siger borgmester Mikael Smed.

En ærefuld titel

I mere end ti år har DUF uddelt prisen som Årets Ungdomskommune til en kommune i Danmark, som gør en ekstraordinær indsats for børn og unge.

”Med Ungdomskommuneprisen ønsker vi at sætte fokus på de kommuner, som lægger en særlig indsats for at inkludere unge i demokratiske processer og skabe et godt ungeliv i deres kommune. Ungdommen er fremtiden, og derfor er det altafgørende, at de får mulighed for at påvirke, hvordan deres kommune skal udvikle sig” siger Chris Preuss, formand for DUF.

”Vi håber, at prisen kan være med til at inspirere kommuner til at prioritere ungeinddragelse, samarbejde med lokale foreninger og at skabe rammerne for det gode ungdomsliv” uddyber han.

De nominerede

I år er 8 kommuner med i opløbet om at blive Årets Ungdomskommune. De nominerede er: Aarhus, Skive, Frederikshavn, Hjørring, Horsens, Struer, Odense og Vordingborg.

Om prisen

Prisen ”Årets Ungdomskommune” blev stiftet i 2006 af DUF og uddeles i dag som en anerkendelse af de kommuner, der går forrest for at sikre gode vilkår for unge. I bedømmelsen bliver der særligt lagt vægt på, hvordan kommunen forbedrer unges deltagelse, udfoldelsesmuligheder og levevilkår - gerne ved at skabe gode rammer for frivilligt arbejde med børn og unge.

Vinderen vælges af et dommerpanel, som i år består af

  • Christine Ravn Lund, Næstformand for Dansk Ungdoms Fællesråd
  • Marianne Jelved, Medlem af Folketinget og Folkeoplysningsordfører (B)
  • Maria Bruselius-Jensen, Center for Ungdomsforskning
  • Thomas Gyldal Petersen, Borgmester i Herlev Kommune (A) og formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg
  • Nicklas Andersen, Næstformand i Netværket af Ungdomsråd

Læs mere om Ungdomskommuneprisen