Økosamfund på Avnø

Igangsættelse af planlægning for Økosamfund på den tidligere flyverskole på Avnø.

Den tidligere flyver- og siden politiskole på Avnø (Flyvervej 10) er blevet solgt til brug for et økosamfundsprojekt med fokus på sundhed, bæredygtighed, iværksætteri og bosætning.

Anvendelsen omfatter højskole med fokus på sundhed, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanlægningen fra 2018, som udlægger ejendommen til ”Sundhedsinstitutioner, med mulighed for kursusvirksomhed og tilknyttede aktiviteter”, hvorfor højskolen umiddelbart opstartes.

Ud over anvendelsen til højskole har den nye ejer en række målsætninger for anvendelsen af ejendommen som økosamfund, som forudsætter fornyet planlægning, hvilket Udvalget for Plan og Teknik har igangsat på sit møde d. 12. august 2020. Projektet har til hensigt, at medarbejderne på højskolen skal kunne bosætte sig på ejendommen, hvor denne bosætning skal udvikles som et ”Økosamfund” med fokus på fællesskab og iværksætteri.

Højskole, boliger og iværksætteri skal ske inden for den eksisterende bygningsmæssige ramme, hvor der ønskes højskole for 60 deltagere, et bofællesskab for medarbejdere og bygningsmasse til iværksætteri for beboerne. Gennem den kommende planlægningsproces skal omfanget af bosætningen afklares og erhvervsmulighederne i forhold til iværksætteriet fastlægges.