10 mio. fra A.P. Møller Fonden til Mølleporten

Restaurering skal give publikum adgang.

Vordingborg Kommune fik forleden brev fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om, at fonden har bevilliget 10 mio. kr. til restaurering af Mølleporten i Stege.

”Vi er utroligt glade og taknemmelige for det gavmilde tilskud fra A.P. Møller Fonden”, siger borgmester Mikael Smed. ”Det betyder, at vi nu kan gå videre med at realisere dette vigtige projekt, som både vil sikre bevaring af en af kommunens vigtigste historiske bygninger, og samtidig vil bidrage til videreudvikling af kvalitetsoplevelser for borgere og turister i middelalderbyen Stege”.

Donationen fra fonden er svar på en ansøgning fra et partnerskab mellem Vordingborg kommune, Møns Museum og Lykke & Nielsen Arkitekter MAA. Ansøgningen bygger på et forprojekt med titlen ’Gør porten høj – restaurering og tilgængeliggørelse af Mølleporten i Stege’, udarbejdet af partnerskabet i 2018-19.

Projektet kan kortfattet beskrives som følger:

Mølleporten er den ene af landets kun to bevarede middelalderlige byporte. Bygningen er af uvurderlig betydning for Danmarks kulturarv. Den ligger direkte på Steges byvold, det eneste fuldt bevarede middelalderlige voldanlæg i Danmark.

Det er mere end hundrede år siden, at Mølleporten sidst blev renoveret, så der er et stort, opsparet behov for en gennemgribende restaurering. Især kalkstenene er angrebet.

En bygningsrestaurering på højeste kvalitetsniveau, der kan ’fremtidssikre’ Mølleporten, er således det primære formål med projektet. Hertil kommer, at det i mange år har været et stort ønske – i ansøgerkredsen, i det mønske foreningsliv og blandt Steges borgere – at der kan skabes adgang til det enestående bygningsværk, som ikke har været i brug i flere hundrede år.

Et vigtigt sekundært formål for projektet er derfor at gøre Mølleporten tilgængelig for publikum, og at give bygningen en meningsfuld anvendelse som en del af Møns Museums formidling. Projektet kan hermed bidrage til at udvikle Stege som oplevelsesby og konsolidere den positive udvikling som handels- og turistby, som Stege har oplevet siden årtusindskiftet.

Et vigtigt led i projektet er at sænke gadeniveauet lige omkring byporten med 70-80 cm, ned til niveauet i slutningen af 1400-tallet, hvilket vil give bygningen et helt nyt udtryk (derfor titlen på forprojektet: ’Gør porten høj’).

Der skal skabes adgang for publikum til bygningen via en ny ekstern trappe og indskudte etagedæk. De omgivende færdselsarealer trafiksikres og der etableres en separat bro over bygraven til ’bløde’ trafikanter.

I sin nye rolle som formidlingssted vil Mølleporten styrke Møns Museums funktion som velkomstcenter for Møns succesrige vandrerute ’Camønoen’.

Rollefordelingen i partnerskabet er den, at Vordingborg kommune, som ejer bygningen, er ’født’ projektleder. Møns Museum (en del af Museum Sydøstdanmark) skal stå for formidlingsindholdet i og den efterfølgende drift af bygningen; medens Lykke & Nielsen, der er velrenommerede restaureringsarkitekter, har udarbejdet forprojektet og skal være hovedrådgiver på gennemførelsen af projektet.

”A.P. Møller-bevillingen er en stor gave til Møns Museum”, siger Jeanette Lopez-Zepeda, daglig leder af Møns Museum. ”Vi glæder os til at gå i gang med dette spændende projekt, som vil åbne helt nye formidlingsmuligheder for museet. Mølleporten bliver museets nye oplevelsesmæssige ’fyrtårn’.

Arkitekt Bent Lykke fra Lykke & Nielsen siger:

”Vi er glade for og stolte over at deltage i dette projekt, som det er en drøm for alle restaureringsarkitekter at kunne være med i. Som lokal arkitekttegnstue er det uhyre vigtigt for os, at vi – som med restaureringerne af Morten Reenbergs Gård og Hotel Møen - kan bidrage til videreudvikling af Stege som en by med et dynamisk handels- og byliv, byggende på en velbevaret bygningskultur”.

Se ansøgning

Illustrationsforslag 1

Illustrationsforslag 2

Illustrationsforslag 3