101 mio. kr. i forslag til ny udligning

"Det er et fornuftigt udspil,” siger borgmester Mikael Smed.

I dag den 31. januar offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet tallene for hvad de enkelte kommuner enten får ekstra eller skal betale yderligere årligt i Regeringens forslag til en ny udligningsreform.

For Vordingborg Kommunes vedkommende betyder det, at der tilføres 100.884.000 kr. altså næsten 101 millioner kroner hvert år.

Borgmester Mikael Smed kalder det for et fornuftigt udspil.

”Jeg vil kalde det et rimeligt bud, som vil give Vordingborg Kommune en bedre grundøkonomi, så vi kan fastholde et fornuftigt serviceniveau til kommunens borgere. Vi har jo tidligere fået store ekstraordinære tilskud på grund af en markant stigning i de sociale udgifter og herunder ikke mindst på det specialiserede socialområde, så det er et fornuftigt beløb."

Borgmesteren er tilfreds med, at der nu sker en omfordeling, så der bliver en bedre balance mellem hovedstadskommunerne og provinskommunerne.

”Det har været tiltrængt længe,” siger borgmesteren, som også finder at Regeringen har fundet en bedre balance i og med, at der nu også bliver lagt vægt på parametre som sundhed, levealder, ældrepleje mv. når tilskuddene beregnes. ”Det er helt klart med til at gavne en kommune som vores,” siger Mikael Smed.