500.000 kr. til håndværkerindsatser

Skal bidrage til at Vordingborg bliver Danmarks bedste håndværkerkommune.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har bevilliget 500.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til projekter, der kan bidrage til, at Vordingborg Kommune på sigt bliver Danmarks bedste håndværkerkommune.

Det er Vordingborg Erhverv, der skal stå i spidsen for indsatserne, som fokuserer på to hovedområder.

Dels skal mulighederne for at etablere en håndværkerby undersøges. Tanken bag det projekt er at skabe en fysisk base, hvor kommunens håndværksvirksomheder kan trække på en række servicefunktioner og muligheder, der kan styrke deres virksomhed. Af eksempler på mulige funktioner og services kan nævnes sparring og rådgivning om udvikling af forretningsmodeller, netværk- og leverandørsamarbejder, lærlingesamarbejder, jobbørs til kvalificeret arbejdskraft, lagerhotel, spirepladser for håndværksvirksomheder, mødefaciliteter mv. Altså funktioner som den enkelte håndværksvirksomhed måske ikke selv kan ansætte.

Det andet fokus område er at sikre de lokale virksomheder en bid af væksten i forbindelse med at Klintholm Havn bliver service Havn for vindmølleparker. Der skal arbejdes med forretningsudvikling / innovation for lokale virksomheder, der er med i Krigers Flak Service Group.