Afgørelse i sag om omstridt byskilt i Magleby

Skiltet må ikke flyttes tilbage til den oprindelige placering.

Transport- og Boligministeriet har netop truffet afgørelse i en tvist mellem Vordingborg Kommune og Sydsjællands- og Lolland Falsters politi omkring flytningen af et byskilt i Magleby. Vordingborg kommune har d. 17. august 2020 modtaget afgørelsen, som betyder at byskiltet i Magleby ikke må flyttes tilbage til den oprindelige placering.

Skiltet på Klintvej blev i 2017 flyttet cirka 400 meter efter ønske fra Lokalrådet, og i samarbejde med politiet.

”Jeg er rigtig ærgerlig over Transport- og Boligministeriets afgørelse af sagen. Sagens afgørelse er endelig og vi kan derfor ikke gøre mere. Vi må tage til efterretning, at vi har tabt sagen om placeringen af byskiltet i Magleby, og at det dermed skal beholde sin nuværende placering. Jeg mener vi har gjort hvad vi kunne for at holde fokus på den mest optimale sikkerhed og tryghed for dem der færdes på strækningen. Det er vigtigt for mig at pointere, at vi har et rigtig godt samarbejde med politiet, som vi løbende er i dialog med, for at finde de bedste løsninger for sikkerheden i vores kommune. Det her er en enkeltstående sag. Den er på ingen måder repræsentativt for vores gode samarbejde” siger Borgmester Mikael Smed.

Vordingborg Kommune har i deres indsigelse stillet spørgsmålstegn ved politiets skøn omkring den nøjagtige afgrænsning mellem ”åbent land” og ”tættere bebygget område” i forhold til placering af skiltet, som er en E55/E56-tavle. Kommunen og borgerne har påpeget, at overhalingerne der udføres på den omtalte 400 meters strækning, udgør en stor risiko for farlige situationer i trafikken, samt øget risiko for færdselsuheld efter flytningen af skiltet.

”Vi har i vores indsigelse gjort Transport- og Boligministeriet opmærksom på, at der kan blive udfordringer med, hvordan trafikanter skal forholde sig i området, når de nærmer sig busstoppestedet. Vi er ærgerlige over at ministeriet ikke har fundet anledning til, at tilsidesætte politiets afgørelse fra 8. maj 2019 i sagen. Vi ville bedre kunne stå inde for trafiksikkerheden i området, hvis skiltet var blevet flyttet de 400 meter tilbage” siger Jan Michelsen, Direktør i Vordingborg Kommune.

Hele afgørelsen kan ses på Transport- og Boligministeriets hjemmeside.