Aktive elever undersøger lokale ungdomsuddannelser

8. klasser bliver klogere på deres valg.

Som noget nyt skal eleverne fra 8. klasse deltage aktivt i samspil med elever, som allerede er i gang med ungdomsuddannelserne, når de skal blive klogere på fremtidens valg efter folkeskolen.

Det nye initiativ puster frisk luft ind i Uddannelsernes Dag, som i samme ombæring deles op i to spor – de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne – så eleverne kan fornemme, hvilken retning de hælder mest til.

Konceptet er nu afprøvet og blev taget rigtig godt imod af alle parter.

Elever fra erhvervsskolerne ZBC, EUC Sjælland, CELF og SOSU Nykøbing præsenterede 2. og 3. oktober alle 8. klasses elever fra Vordingborg Kommune for spændende aktiviteter fra 12 lokale erhvervsuddannelser. Her kunne eleverne prøve kræfter med udfordrende og lærerige aktiviteter fra så forskellige uddannelser som Food, Smed, Tand, Automatik, Personvognsmekaniker, Frisør, Tech, SOSU, Struktør, Business, VVS energi – og så havde Transport taget en lastbil med, som stod lige uden for hallen. Ved Struktør var eleverne i gang med gode praktiske snakke om mængden af beton og beregning af de rigtige vinkler for, at støbningen af fliser kunne lykkes. På dagen var der eksempelvis også mulighed for, at eleverne kunne bukke deres egen pølsetang med en maskine for at få en fornemmelse af det at være smed.

Og hvis de unge ville vide mere, stod uddannelsesvejlederne klar til at tage en snak. De unge var meget tilfredse med at prøve aktiviteterne. De fortæller:

• Det er ret sjovt det vi kan lave. Godt at det er meget forskelligt.

• Jeg har prøvet Struktør, Frisør samt Automatik og proces. Syntes Automatik var mest spændende.

• Det er sjovt at arbejde med Lager, som jeg bygger i mini-format af LEGO.

I ugen før blev eleverne fra 8. klasse præsenteret for en vifte af spændende og lærerige aktiviteter indenfor de gymnasiale retninger af elever fra ZBC og Vordingborg Gymnasium & HF. Eleverne fra 8. klasse har eksempelvis arbejdet med spil og opgaver, som gjorde dem klogere på, hvad de enkelte retninger indeholder. Samtidig har dagene tydeliggjort for eleverne, hvad forskellen på de 4 gymnasiale uddannelser HHX, HTX, STX og HF er.

De to udvalgsformænd Nikolaj W. Reichel, Udvalget for Børn, Unge og Familie samt Anders J. Andersen, Arbejdsmarked og Uddannelse, er begge enige om, at det er vigtigt, at der er mere samspil ung-til-ung mellem eleverne fra 8. klasse og ungdomsuddannelserne.

Mødet skal skabe nysgerrighed og interesse for de mange uddannelser, som eleverne kan vælge efter 9. klasse. Det har været muligt, fordi elever, lærere og vejledere fra ungdomsuddannelserne har lagt et kæmpe arbejde i at skabe spændende og udfordrende opgaver, som viser, hvad uddannelserne består af.

Aktiviteterne følges op den 12. november, hvor forældre og elever inviteres til en aften om de mange muligheder på ungdomsuddannelser.