Bæltedyr hjælper med naturpleje

Til glæde og gavn for sommerfugle og insekter.

I Vordingborg Kommune gøres der generelt meget for, at sikre optimale forhold i naturen for dyrelivet, så der kan opretholdes og udvikles arealer, hvor blandt andet insekter, sommerfugle og frøer kan få leve.

I de her dage kan der ved Rævebakken og Kløften i Nyråd ses en lidt alternativ maskine til græsslåning.

Arealet skråner rigtig meget, og det betyder, at kommunens driftsfolk ikke kan køre på området, med det græsslåningsudstyr de normalt anvender. Derfor benyttes der er PIST-maskine på bælter, som slår græsset og samler det.

Årsagen til at græsset opsamles er et forsøg på, at ”udpine arealet”, som dermed kan skabe en anden vegetation end græs, til gavn for blandt andet sommerfugle og insekter