Bedre tilgængelighed

Indkaldelse til ansøgninger om at forbedre tilgængeligheden på arealer med offentlig adgang.

14. februar 2020

Vordingborg Kommune har en pulje, hvor vi giver tilskud til at forbedre tilgængeligheden til:

  1. Offentlige gadearealer samt på private, udendørs adgangsarealer til bygninger med offentlighedens interesse. Kategorien forbeholdes tiltag til privatejede forretninger, caféer, restauranter, klinikker, almene kulturtilbud mv. Kategori 1 ansøgninger behandles løbende i gennem året.
  2. Bygninger, der har et alment formål og offentlig adgang. Dvs. forsamlingshuse, sportshaller, klubhuse, uddannelsessteder, valgsteder mv.
  3. Arealer med fortidsminder og rekreative ruter/faciliteter, og øvrige private naturarealer med offentlig adgang.

Har du et godt projekt, så hent ansøgningsskema og vejledning om de nærmere betingelser for tilskud på www.vordingborg.dk/tilgængelighedspulje.

Frist for ansøgning i kategori 2 og 3 er 1. april 2020.