Befolkningsprognose 2020-2033

Befolkningsprognosen viser en mindre tilbagegang de kommende år.

Årets befolkningsprognose viser at befolkningstallet vil være 44.439 indbyggere i år 2033. Pr. 1. januar 2020 lyder det officielle tal på 45.541 indbyggere, hvilket betyder en tilbagegang i Vordingborg Kommune på knap 1.100 borgere over de næste 13 år.

De sidste to års tilbagegang på ca. 270 borgere hvert år, får betydning for dette års befolkningsprognose. I løbet af 2020 forventes en tilbagegang på 117 borgere.

Det faldende indbyggertal i 2019 skyldes et stort antal fraflyttere, for andet år i træk. Samtidig var antallet af tilflyttere noget lavere end tidligere år. Og indvandringen den laveste i over 5 år.

Mens forventningen til det samlede indbyggertal er faldende, så er der enkelte aldersgrupper der vokser en smule. Der ventes en stigning i antallet af 0-6 årige, 26-42 årige samt i gruppen 65+ år, herunder særligt de 80+ årige, som forventes at blive tæt på fordoblet i antal frem mod år 2033.

Det generelle billede for kommunens demografi er fortsat en tendens mod færre skolebørn, færre erhvervsaktive i alderen 16-64 år og flere ældre.

På vordingborg.dk ligger publikationen Befolkningsprognose 2020-2033 sammen med udvalgte udtræk på aldersgrupper, lokalområder og skoledistrikter.