Beslutning om opførelse af 30 nye rækkehuse i Stege

Skal opføres i solide materialer og være energivenlige.

Udvalget for Plan og Teknik har godkendt at igangsætte lokalplanproces for 30 rækkehuse ved Nymarksvej, Stege.

Selve arbejdet med planlægningen igangsættes i 2021. Området muliggør allerede i dag opførelse af boligbyggeri i form af kommuneplanramme B 15.06. Området er ligeledes udpeget byvækstområde i Kommunens Strategi for Byvækst.

Med gennemførelsen af en ny lokalplan ophæves lokalplan nr. 8 delvist da det her er udlagt til rekreativt område.

Boligerne udgør 2.701 m2 på den 11.136 m2 store grund, hvilket giver en bebyggelsesgrad på knap 25 %. De inddeles i grupper af 20 på 90 m2 samt 10 boliger på 103 m2.

Der lægges specielt vægt på den forventede lave vedligeholdelse forbundet med opførelse af lejeboligerne, som samtidig ønskes opført i solide materialer som mursten og energivenlig opvarmning.