BOCARTBANE SKUBBES I GANG

Planproces for bocartbane vest for Tjørnemarke igangsættes.

Onsdag den 30. september 2020 besluttede Udvalget for Plan og Teknik, at sætte gang i planprocessen for en ny bocartbane til E-Bocarts (eldrevne off-road gokarts) vest for Tjørnemarke.

Baggrunden er, at Bocart ApS ønsker at anlægge en bocartbane, der både skal være demonstrationsbane, turistattraktion og undervisningsområde.

Første del af planprocessen er Idéfasen, der blev sat i gang fredag den 2. oktober 2020 og løber frem til fredag den 23. oktober 2020.

I idéfasen inviteres borgere, myndigheder og interessenter til at komme med idéer og forslag til den kommende planlægning for Bocartbane med tilhørende faciliteter.

Efter idéfasen udarbejdes der forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan, der kommer i 8 ugers offentlig høring, inden de kan vedtages endeligt.