Bogø velkomststen flyttes på plads

Genopretning sker i respekt for de efterladte til dræbt 28-årig ung mand, som påkørte stenen.

Fredag den 31. juli 2020 påkørte en mand på 28 år velkomststenen ved Bogø og døde efterfølgende af skaderne. Stenen med teksten ”Velkommen til Bogø og Møn” er placeret på Grønsundvej mellem Bogø og Farø. Siden påkørslen har stenen stået skævt, og der er opsat en midlertidig afspærring omkring den. Men nu sætter Vordingborg Kommune velkomststenen på plads igen. Det vil ske først i uge 34.

”Det er en tragisk sag, og det gør et stort indtryk på mig, når jeg kører forbi stenen og ser blomsterne ved uheldsstedet. Vi har helt bevidst valgt at vente med at sætte stenen på plads. Det skyldes, at stenen er blevet brugt som et mindested, hvor familie og venner har mødtes og sørget over den afdøde. Af respekt for den afdøde og de sørgende har vi derfor ventet med at rette stenen op igen. På grund af stenens vægt vil den blive sat på plads med en større lastbilkran og en mindre gravemaskine, og arbejdet med entreprenørmaskinerne ville have været forstyrrende for de sørgende,” siger Lise Thorsen, chef i Trafik og Ejendomme.

”Vi har heldigvis få dødsfald i trafikken på vores kommunale veje, men vi mærker et stigende ønske fra nogle efterladte om at mødes og sørge ved uheldsstedet. I forhold til tidligere så bliver der også lagt flere breve, gravlys, billeder og andre ting til minde om den afdøde ved uheldsstederne. Vi har som kommune et ansvar for, at det kan ske respektfuldt, når der sker tragiske dødsfald.”

Alle breve, blomster og levende lys ved stenen vil blive flyttet, inden stenen rettes op, og efterfølgende vil alt blive lagt pænt på plads ved stenen igen.