BORGERMØDE OM HAVNEUDVIKLINGSPLANER

Afdeling for Plan og By inviterer til borgermøde torsdag den 24. oktober.

I forbindelse med den offentlige høringsproces af de tre forslag til udviklingsplaner for Vordingborg Nordhavn, Præstø Havnefront og Stege Kyst afholdes nu et fælles borgermøde for alle tre havne torsdag d. 24. oktober 2019 fra 19-21 i Langebækhallen, hvor man kan komme med spørgsmål og høre mere om planerne.

Tilmelding skal ske på byogvand@vordingborg.dk senest 21.oktober.

Læs om hele tilblivelsen af planerne, om projektkontorerne og tidligere borgermøder på dialogportalerne:

www.vordingborg-byogvand.dk

www.stege-byogvand.dk

www.praestoe-byogvand.dk

Til mødet vil der være forplejning i form af kaffe, te og kage mv.

Vi glæder os til at høre jeres input og kommentarer!