Borgerne kan hjælpe med kortlægning af sjældne padder

Vær med til at kortlægge paddebestanden.

 

Når det kommer til sjældne frøer, tudser og salamandre er Vordingborg Kommune ret enestående på landsplan. Du kan være heldig at finde hele 12 ud de 14 paddearter der er i Danmark og i Biosfæreområdet findes bl.a. den sjældne Grønbrogede Tudse.

På kommunens Natur- og Friluftskontor har vi i år opfordret borgerne til at deltage i overvågningen af de sjældne padder. For når det er parringssæson for frøer og tudser, så kvækker hanner højt på de lune aftner, hvilket man let kan konstatere og registrere med en videooptagelse eller foto. Derfor opfordrer vi folk til at hjælpe med at registrere, hvor i kommunen de sjældne padder er – på Møn og Bogø er det specielt den grønbrogede tudse, I skal være opmærksom på.

I Vordingborg Kommune er vi stolte over de mange sjældne paddearter i vores område. Og meget tyder på, at de er i fremgang flere steder, hvor padderne tager godt imod de nye levesteder, der er etableret. Men vi vil gerne vide mere.

De sidste år er de sjældne padders udbredelse blevet kortlagt. Men de kan sagtens være flere steder hvor de ikke er kendt (af kommunen), og derfor vil vi meget gerne have jeres hjælp med kortlægningen. Du behøver ikke være ekspert eller sikker på hvilken art det er, alt du behøver at gøre er, at optage en lydfil/video med kvækkende frøer og tudser eller at tage fotos af padden og sende det til Natur- og Friluftskontor på ckaa@vordingborg.dk

De arter der specielt er fokus på at kortlægge er Klokkefrø (Knudshoved), Løgfrø (Knudshoved), Løvfrø (flere delbestande bl.a. Jungshoved, Kulsbjerg og Knudshoved), Strandtudse (Knudshoved og Avnø), Grønbroget tudse (Bogø og Vestmøn, Svinø mv.) Stor og lille vandsalamander, springfrø, butsnudet frø og spidssnudet frø.

I 2019 blev der i forbindelse med projektet Biodiversitetssøer i Møn biosfæreområde, udsat både Grønbroget Tudse og Strandtudse. Det var haletudser fra lokale bestande, som blev sat ud i nyetablerede søer med det mål, at sikre en fremgang i bestanden. Det bliver spændende at følge udviklingen og håbet er, at de haletudser der blev udsat, trives og når at blive kønsmodne de kommende år.

Guide til en god paddetur

-Ud på aftentur: De fleste arter er primært aktive fra solnedgang og frem mod midnat.

- Det skal være lunt og gerne fugtigt. Det skal være 8-10 grader før de kvækker

- Medbring en telefon med video/foto. Det er let at kende frøer og tudser på deres forskellige lyde. Hvis du selv vil undersøge hvilken art du har fundet, brug nedenstående link til lydarkiv.

- Tjek evt. om der er æg. Tudser lægger æg i lange strenge og frøer lægger æg i klumper.

Obs Adgangsreglerne skal overholdes.

Obs alle padder er fredet, og må ikke fjernes eller på anden måde skades.

Se billeder og lyt til de forskellige padder:

www.naturhistoriskmuseum.dk/froestemmer

Her kan du se hvor der tidligere er registreret sjældne padder i Vordingborg Kommune: https://vordingborg.dk/borger/miljoe-og-natur/natur/rapporter-om-naturen-i-vordingborg-kommune/sjaeldne-padder-i-vordingborg-kommune