Borgerrådgiverfunktion er kommet godt fra start

113 henvendelser fra borgere på de første syv måneder.

Borgerrådgiverfunktionen i Vordingborg kommune blev søsat den 1. marts 2019. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og sikre borgernes retssikkerhed.

Borgerrådgiveren er ansat direkte af kommunalbestyrelsen, og er uafhængig i forhold til kommunens afdelinger og administration.

Der har frem til den 30. september 2019 været 113 henvendelser fra borgere, som har ønsket vejledning til, hvorledes de skulle forholde sig. Henvendelserne har blandt andet omhandlet økonomi, tandbehandling, sygedagpenge, ressourceforløb, 225 timers regel, boligløse /husvilde, hjemmehjælp, dræn og vandafløb, støjgener, aktindsigt, skoletilbud, ventetid på afgørelse, PPR vurderinger, pas, handicapbiler, dansk undervisning m.v.

Der er tale om problemstillinger, hvor borgerne har været i tvivl om, hvorledes de skulle forholde sig, eller har oplevet sig misforstået eller har oplevet, at de har ventet meget længe på et svar.

Borgerne har taget godt imod borgerrådgiverfunktionen, og flere har direkte udtrykt stor tilfredshed med, at der endelig er én person, som man kan tale med om flerartede problemstillinger.

Kommunens medarbejdere er i flere tilfælde også begyndt at henvise borgere til borgerrådgiveren, hvis der er borgere, som har behov for at få afklaret om retssikkerheden er overholdt i deres tilfælde, eller hvis borgeren har behov for henvisning til hjælp uden for kommunalt regi.

Fire gange om måneden afholder borgerrådgiver Else Friis-Hansen ”Åben borgerrådgivning”, hvor borgerne bare kan møde op på bibliotekerne i henholdsvis Vordingborg, Præstø, Lundby og Stege. Se nærmere info her: https://vordingborg.dk/kommunen/borgerraadgiver

I slutningen af februar 2020 offentliggøres borgerrådgiverens første årsberetning i forbindelse med, at den skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde.

Årsberetningen forventes at indeholde en analyse af borgerhenvendelserne og kan indeholde konkrete forslag til ændringer af opgavevaretagelsen i Vordingborg Kommune.

Du kan kontakte borgerrådgiver Else Friis-Hansen på mail elfr@vordingborg.dk eller telefon 5536 2734.

Du kan også aftale tid for et personligt møde. Husk ikke at skrive personfølsomme oplysninger i mailen. Hvis du ønsker det, kan du også være anonym, når du henvender dig til borgerrådgiveren.