Bred budgetaftale

Otte ud af ni partier i kommunalbestyrelsen har indgået en budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-2024

Torsdag aften blev der indgået en bred budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Bag aftalen står følgende otte ud af ni partier i kommunalbestyrelsen: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. Partiet Nye Borgerlige har valgt at stå udenfor aftalen.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i, at Vordingborg Kommune fortsat skal have fokus på at skabe vækst og arbejdspladser samtidig med, at der skal være mulighed for at tilbyde de udsatte og svageste i samfundet en ordentlig service. Det kræver, at midler til investeringer i fremtiden balanceres med midler til at imødekomme det udgiftspres, som der blandt andet er på det sociale område. Nøgleordene for den ønskede udvikling er økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

I budgetaftalen indgår der en lang række nye investeringer som alle på hver deres måde skal bidrage til, at Vordingborg kommune kan fortsætte den positive vækst og udvikling. Der er blandt andet sat penge af til:

  • Camønoen og rekreative naturstier (med fokus på blandt andet infrastruktur og trafikafvikling i forlængelse af vækst i turismen)
  • Klima og havne (33 mio. kroner i den samlede budgetperiode)
  • Legepladser (500.000 kr. i 2021 og 1 mio. kr. i hvert af overslagsårene)
  • Haller og udenoms arealer (24 mio. kr. over 4 år til renoveringer)
  • Tennisbaner i Stege (1,7 mio. kr. til nye tennisbaner i Stege)

I de seneste år har der især været et markant udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde. Samtidig bliver der mange flere ældre borgere i kommunen, hvilket øger udgifterne til pleje og omsorg. Der er i budget 2021 derfor afsat cirka 80 mio. kroner til velfærdsservice til mange af de mest udsatte og svage borgere i kommunen. Dette velfærdsløft er den primære årsag til, at der opstår en ubalance på 17 mio. kroner på driftsresultatet for 2021. Det har derfor været nødvendigt at bruge forslag fra omprioriteringskataloget til at finansiere de nødvendige budgetudvidelser og de ønskede investeringer.

Som kompensation for at overgangsordningen og kompensationsordningen i den nye udligningsreform betyder færre udligningskroner til Vordingborg Kommune i 2021, har kommunen modtaget 20,4 mio. kr. i særtilskud og fået særlige låneadgange til investeringer i fx ny daginstitution i Præstø og nyt rådhus.

Aftaleparterne er enige om at optage ekstra lån for dels at kompensere for det midlertidige tab kommunen har på udligningsordningen, dels for at kunne fortsætte investeringer i de væksttiltag som skal sikre, at kommunen fortsætter udviklingen med ny bosætning og flere arbejdspladser.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at otte ud af de ni partier i Kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen. ”Jeg vil gerne kvittere for, at størstedelen af mindretalsgruppen vil være med til at tage ansvar for vores prioriteringer de kommende år. Vi er udfordret af et øget udgiftspres på især det specialiserede børne- og ungeområde. Den mærkværdige situation med en ny udligningsreform, som rent faktisk koster os penge i 2021, har ikke gjort situationen nemmere. Men alligevel har vi fundet penge til at både at tage os af de svageste grupper her i samfundet samtidig med, at vi investerer i vækst og udvikling de kommende år. Så det er et godt resultat vi har opnået sammen og det tegner godt for Vordingborg Kommunes fremtid” siger Mikael Smed.

Budgetaftalen betyder, at skatterne holdes i ro på alle områder - også for virksomhederne, som fortsat ikke bliver opkrævet dækningsafgift.

Læs hele budgetaftalen (pdf)