Brosten rettes op i Præstø

Arbejdet medfører ændring i parkeringsarealerne.

De gamle brostensbelægninger i Præstø trænger til en renovering.

Det betyder at brostenene på kørebanearealerne på Grønnegade og Torvet, som er de mest befærdede arealer i Præstø by, vil blive taget op, så bunden kan blive rettet op. Herefter kan brostenene blive lagt igen.

Kørebanearealerne skal genoprettes for at fremme køreglæden, samt tilgodese trafiksikkerheden og tilgængeligheden, for borgere og besøgende til Præstø.

Anlægsarbejdet vil desværre medføre nogle gener i perioden 28. september 2020 til 15. januar 2021. Det vil ikke være muligt at parkere i Grønnegade og på dele af Torvet i anlægsperioden. Der henvises til parkering i Jomfrustræde og Rådhusstræde, samt på parkeringsarealet på den sydlige del af Torvet.

Vi beklager de gener arbejdet medfører trafikanterne i Præstø.