Budgetaftale 2020

Vordingborg Kommunes budget for 2020 og overslagsårene er nu på plads.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i Vordingborg Kommune har nu indgået aftale om budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Selvom økonomien i Vordingborg Kommune fortsat er under pres, er parterne bag budgetaftalen blevet enige om at prioritere folkeskolen, unge og uddannelse, klima og erhvervsudvikling højt de kommende år. Det sker samtidig med, at Vordingborg Kommune ikke hæver skatterne i 2020.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at der har været så bred opbakning i kommunalbestyrelsen til en fælles budgetaftale. ”Vores udgangspunkt har ikke været nemt. Vi er underlagt et krydspres, hvor vi på den ene side skal finde pengene til at finansiere vores udgifter på velfærdsområderne og samtidig skabe råderum til målrettede investeringer i kommunens fremtid. Vi har derfor været nødsaget til at gennemføre en række besparelser for at kunne omprioritere budgettet til områder, hvor vi ønsker at investere. Jeg er rigtig tilfreds med, at vi har fundet pengene til at opprioritere vores skoler, sikre at flere unge bliver klar til en ungdomsuddannelse og fortsætte vores grønne omstilling og den positive udvikling her i kommunen. Det har været intense men fair forhandlinger, som er foregået i god tone. Selvom vi ikke har været enige om alt, så kan vi heldigvis samarbejde om rigtig mange ting på de vigtige områder. Det lover godt for fremtiden” siger Mikael Smed.

Parterne bag budgetaftalen er blevet enige om, at reservere 120 mio. kroner i det samlede budget til opførelse af et nyt kombineret rådhus og ”Borgernes Hus”. Baggrunden for denne investering er, at det nuværende rådhus i Vordingborg er utidssvarende i relation til energieffektivitet, klimavenlighed og funktionalitet. Tidligere projekter har vist, at det vil være næsten lige så dyrt at gennemføre en kombineret renoveringsløsning sammen med en tilbygning til det eksisterende rådhus, som det vil være at bygge helt nyt. Der er samtidig et ønske om at kombinere behovet for at skabe ordentlige forhold for kommunens ansatte med muligheden for at opføre et hus med faciliteter, som også kommer kommunens borgere til gavn.

Der afsættes en samlet pulje på 5 mio. kroner, som parterne har øremærket til indsatser på skoleområdet, til at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og endelig til at støtte op om fremtidig bosætning i kommunen. Prioriteringen af folkeskolen og uddannelse til unge i budgetaftalen skal bidrage til, at de unge mennesker får et så godt afsæt som muligt til deres kommende arbejdsliv. Der er i aftalen også afsat 1,2 mio. kroner ekstra til driften af klubtilbuddet på Kalvehave Skole, som har oplevet en større søgning end forventet.

På klimaområdet afsættes 7,6 mio. kroner over de kommende fire år til kystudvikling, havne, natur og biosfære. De penge skal bidrage til det fortsatte arbejde for at opfylde Vordingborg Kommunes vision om at blive storbyens sunde og smukke forhave og til at fortsætte den grønne omstilling og arbejdet med at bakke op om de globale klima-målsætninger.

For at undersøtte erhvervslivets vilkår og muligheder for at skabe flere arbejdspladser fritages de lokale virksomheder fortsat for at skulle betale dækningsafgift samtidig med at øvrige skatter og grundskyld også holdes i ro. Der investeres også fortsat ressourcer i udvikling af off-shore aktiviteter, moleanlæg og lokale arbejdspladser på Klintholm Havn. Hertil kommer store investeringer i rådhus og en ny daginstitution, som skaber ekstra arbejde i byggebranchen.

Der afsættes også en budgetpulje på 15 mio. kroner til at dække de stigende udgifter på det specialiserede socialområde.

Parterne bag budgetaftalen er samtidig enige om at gennemføre en række af de forslag, som har været en del af et tidligere udarbejdet sparekatalog. Blandt andet skal der hentes 19 mio. kroner over de næste fire år på en øget digitalisering, bedre brug af indkøbsaftaler giver 2 mio. kr. årligt. Herudover reduceres en række administrative funktioner og kommunalbestyrelsens eget driftsbudget reduceres med 250.000 kr.

Se hele budgetaftalen for 2020 og overslagsårene 2021-2023