Bygningspræmiering 2020

Indstil en ny smuk bygning, en restaurering eller et offentligt byrum inden den 27. august.

Fortæl os om en ny smuk bygning, en restaurering eller et offentligt byrum, som du mener fortjener at blive fremhævet og præmieret.

Vordingborg kommune ønsker at markere det gode og smukke i vores omgivelser, - byggeri og miljø i by og på land, - til glæde for borgere, virksomheder, institutioner og gæster.

Derfor vil der igen i år blive uddelt en arkitekturpris for særlig gode bygninger og anlæg, der er opført inden for de seneste tre år, og en bevaringspris for smukt istandsatte eller vedligeholdte bygninger.

Bygningspræmieringen omfatter følgende kategorier:

1: Nye bygninger eller omfattende om- og tilbygninger, til alle typer anvendelse, som f. eks. etageboliger, parcelhus, sommerhus, liberalt erhverv, industri, fritidshuse og bygninger til offentlige formål.

2. Offentligt tilgængelige anlæg og byrum, som grønne områder, torve, pladser og gårdrum, og særlige elementer i byen, f.eks. facader eller byrumsinventar.

3. Smukke og nænsomme istandsættelser, restaureringer og ombygninger af bevaringsværdige bygninger.

Send dit forslag inden den 27. august 2020, helst med et billede af bygningen eller anlægget og en kort begrundelse for forslaget, sammen med dit navn og adresse til: Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk, Att. Charlotte Tølbøl Henckel eller på e-mail: chle@vordingborg.dk

Mærk kuverten på dit forslag, eller skriv i emnefeltet på din e-mail : Bygningspræmiering 2020