Coronavirus betyder lukninger

Store dele af det offentlige lukkes ned i 14 dage. Hold jer orienteret på vores hjemmeside, som opdateres løbende.

Alle offentlige ansatte skal i størst muligt omfang arbejde hjemmefra i de kommende to uger dvs. fra fredag den 13. marts 2020 og to uger frem.

Dette får naturligvis vidtrækkende konsekvenser for vores institutioner og servicetilbud. Meldingen omfatter alle vores områder dog med undtagelse af store dele af social- og ældreområdet efter serviceloven samt ydelser efter sundhedsloven.

Der vil endvidere være en række områder, hvor vi skal fastholde et nødberedskab for at sikre, at samfundskritiske funktioner kan fortsætte med at fungere – som man kender det fra strejke- og lockoutsituationer. Der vil blive gennemført hastelovgivning, som vil give en del svar. 

Vi er meget opmærksomme på, at denne situation er helt ekstraordinær og rejser en lang række spørgsmål, som vi vil besvare løbende på vores hjemmeside: https://vordingborg.dk/ 

Hvis du arbejder indenfor sundhedssektoren skal du følge med på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/