Demokratiets Dag 2020

Den 4. februar blev det lokale initiativ ”Demokratiets Dag” gennemført for anden gang i Vordingborg Kommune.

Den 4. februar blev det lokale initiativ ”Demokratiets Dag” gennemført for anden gang i Vordingborg Kommune. Arrangementet fandt sted i byrådssalen på Vordingborg Rådhus og deltagerne var elever på 9. årgang fra alle kommunens skoler.

Forud for Demokratiets Dag har eleverne arbejdet med argumentation og de har været på en fælles workshop omkring det at debattere og fremføre argumenter.

Elevernes forslag var på forhånd sendt ud til alle, så klasserne kunne nå at arbejde sig konkret ned i de enkelte forslag, forberede spørgsmål og argumenter for og i mod. På selve dagen gav eleverne bag de enkelte forslag fra talerstolen 2-3 minutters mundtlig præsentation, som herefter blev drøftet i salen. Senere på dagen var der fri debat, og her blev der dels fremsat nye forslag, dels blev tidligere forslag justeringer og kvalificeret.

Samlet set stod klima højt på dagsordenen hos de unge, og ligeledes gik en del af drøftelserne på dagen i retning af tiltag omkring fællesskaber og sociale tiltag for unge, for at understøtte at alle skal have det godt.

De tre vinderforslag blev:

 • Forbud mod valgplakater
 • Kortere skoledage
 • Affaldssortering på skolerne og i det offentlige rum

Derudover blev følgende nye forslag fremført i salen:

 • Flere uddannelser i kommunen
 • Madordning på skolerne i Vordingborg Kommune
 • Pant på plastposer
 • Ungeområde
 • Udsatte unge
 • Investering i ungdomsklubberne
 • Skøjtehal ved DGI-Huset Vordingborg
 • Økonomi på skoleskemaet
 • Flextrafik for unge via app

Demokratiets Dag gennemføres næste gang i februar 2021.