Demokratiets Dag

Forbud mod valgplakater, kortere skoledage og affaldssortering var på programmet, da elever fra kommunens 9. klasse mødtes i byrådssalen.

Unge elever fra kommunens skoler har sammen med deres lærere afholdt Demokratiets Dag tirsdag den 4. februar. Det lokale arrangementet, som fik sin debut sidste år, blev gennemført foranledning af to initiativrige lærere fra Kulsbjerg Skole.

Alle kommunens elever i 9. klasse har op til Demokratiets Dag arbejdet med at forme og skærpe deres ideer til konkrete forslag, som kunne fremføres i byrådssalen, foran de øvrige elever, som på ægte politikermaner til sidst skal stemme om, hvilke forslag der er de bedste.

De tre vinderforslag er:

  • Valgplakater - forbud
  • Kortere skoledage
  • Affaldssortering på skolerne og i det offentlige rum

Andre forslag, der blev præsenteret på dagen var bl.a. Privatøkonomi på skoleskemaet, Investering i ungdomsklubberne, Ungeområde og flere uddannelser i kommunen.

Formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie, Nikolaj Reichel deltog også i Demokratiets Dag: ”Jeg synes, at det har været alletiders dag. Vi har set nogle rigtig gode forslag, og også noget, som vi konkret kan arbejde videre med. Sidste år blev forslaget om Hjernemad blandt andet fremlagt, og det ser vi jo i drift på flere skoleafdelinger i dag, og vi er også i gang med at realisere et andet forslag, nemlig ”spire”-fritidsjobs på ældrecentrene”, fortæller han, og uddyber: ”i år gik klimadagsordenen igen i flere af forslagene, mens omdrejningspunktet for mange også handlede om ungefællesskaber, både rent fysisk, men også i forhold til ensomhed blandt unge. De unge er jo på mange måder eksperterne, og vi vil bære deres forslag med videre ind i det kommunale arbejde”.

Forud for dagen i byrådssalen har alle 9. klasserne gennemført læringsforløb med det for øje, at de unge skulle:

  • Diskutere, argumentere og udvikle holdninger, og blive bevidste om egne muligheder for deltagelse i demokratiet
  • Udvikle interesse for lokalpolitik og nærdemokratiet
  • Give eleverne mulighed for samarbejde på tværs af kommunen

På kommune-tv kan du streame Demokratiets Dag: https://vordingborg.kommune-tv.dk/watch/3789