Dialogmøde med virksomheder

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre har holdt møde med flere virksomheder.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre mødtes 1. september 2020 med Distrikt Ulvsund, Distrikt Klintholm Havn, Vordingborg Madservice, Centralvaskeriet, Hjælpemiddeldepotet og Forebyggelse og Rehabilitering Ældre for at drøfte principielle spørgsmål, indsatser og aktiviteter.

Virksomhederne orienterede særligt om, hvorledes de arbejder med omdømme og pårørendeindsats. Hvorledes de understøtter medarbejdere og selv understøttes i hverdagen, så det er muligt at fastholde en venlig og kompetent indsats.

Virksomhederne orienterede også om, hvorledes opgaveflytning fra sygehuse, kompleksitet i opgavevaretagelsen og de store udfordringer med rekruttering af kompetente medarbejdere håndteres.

Der blev orienteret om erfaringer efter COVID-19. At personalet i alle virksomhederne har taget et stort ansvar under covid-19-perioden. Distrikterne fortalte at pårørendesamarbejde kan være en udfordring og de fortalte om vilkår for kompetenceudvikling. Der blev orienteret om Aktivitetskataloget for +65-årige 2020 https://vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stoette/forebyggelse-og-traening/aktivitetskatalog-for-plus65-aarige/