Direktør stopper

Efter langvarig direktørkarriere i Vordingborg Kommune stopper Social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet.

Ultimo oktober stopper Helle Linnet som Social- og arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Kommune. Det bliver et punktum for en langvarig direktørgerning i kommunen, hvor hun først var chef i tidligere Møn Kommune og fra kommunesammenlægningen i 2007 har varetaget direktørposten i Vordingborg Kommune. I alt er det blevet til mere end 29 år som chef og direktør.

Helle Linnet siger, "Jeg har været meget glad for mine mange år i Vordingborg og Møn Kommune. En lang periode, hvor jeg har haft mulighed for at have meget indflydelse på en stor del af velfærdsområdet. Jeg ser nu frem til, hvad en ny tilværelse vil bringe. Den sidste periode skal blandt andet bruges på at sikre en god overdragelse af mine ansvarsområder. Tidspunktet er ligeledes fastsat, således at det passer sammen med, at jeg ikke opstiller som formand for foreningen af social, sundheds og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD).”

Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune siger, "Når Helle Linnet stopper, så er det en af kommunesektorens stærkeste socialfaglige personligheder som takker af. Det ses blandt andet ved, at hun i dag står i spidsen for socialchefforeningen, samt selvfølgelig også hendes mangeårige store indsats som Social- og arbejdsmarkedsdirektør i henholdsvis Møn og Vordingborg Kommune.”

Der vil blive indbudt til afskedsreception den 27. oktober 2020 for inviterede gæster.